Den overordnede ledelse

Bestyrelsen har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for Slagelse Gymnasium. Det betyder, at det er bestyrelsen som fastsætter de overordnede strategier og målsætninger for gymnasiets udvikling. Derudover er det bestyrelsen som godkender henholdsvis budgetter og regnskaber. Endelig har bestyrelsen – på vegne af undervisningsministeren - et ansvar for at tilse, at gymnasiets drift og økonomiske tilskud forvaltes på en ordentlig og korrekt måde.

Hvis du er interesseret i at sætte dig mere indgående ind i Slagelse Gymnasiums formelle vedtægter, de seneste årsrapporter, referater og rektors resultatkontrakter, så klik dig ind på nedenstående links.