Organisation – Sådan arbejder vi sammen

Organisations­struktur

Vores organisering
Slagelse gymnasium er en stor uddannelsesinstitution for en masse unge mennesker, som er på vej til at kvalificere sig til videre uddannelse. Vores kerneopgave er at tilbyde og fremme størst mulig læring i såvel undervisningen som i skolens øvrige aktiviteter, og det afspejler sig også i vores organisationsstruktur.

Vi har tre ambitioner med vores organisation:

  • Vi ønsker at alle – både elever og ansatte – har en fornemmelse for helheden i vores mange opgaver.
  • Vi vil fremme og motivere den enkelte til at tage ansvar og søge indflydelse på vores skole.
  • Vi vil have åbenhed og transparens i forhold til hvordan og i hvilke fora, vi træffer vores beslutninger.

Med dette afsæt har vi en organisationsstruktur, hvor der er repræsentation fra alle grupper (elever såvel som ansatte) i undervisningsdagligdagen såvel som i skolens strategiske og operationelle ledelse. Du kan se en grafisk fremstilling af vores organisationsstruktur ved at klikke på nedenstående link.

ORGANISATIONSDIAGRAM OVER SLAGELSE GYMNASIUM