Strategier – Overordnede

Overordnet strategi

Vores fire hjørneflag
Strategiarbejdet på Slagelse Gymnasium orienterer sig efter fire hjørneflag, der alle ekemsplificerer, at vi er et attraktivt og tidssvarende gymnasium, der løfter dannelses- og uddannelses opgaven i Slagelse.

De fire hjørneflag er:

  • Vi har fremragende undervisning og høj trivsel.
  • Vi har en vægtig stemme i lokalsamfundet.
  • Vi har en værdibaseret tilgang.
  • Vi er et bæredygtigt gymnasium.