Undervisning – Vores kerneydelse

Undervisning

Der er så mange spændende ting at sige om undervisningen på Slagelse Gymmnasium. For alle lærere og hold gælder det, at vi med eleverne holder undervisning på et højt fagligt og pædagogisk niveau. Vi varierer meget og møder eleverne i øjenhøjde. Hvis en elev har udfordringer i et fag, møder vi dem med omsorg og tålmodighed. Hvis nogen derimod har brug for at prøve kræfter med noget ekstra svært, kan man også det. Vores lærere holder sig opdaterede, bl.a. ved løbende at videreuddanne sig og tage på kurser, så vi altid kan holde innovativ og moderne undervisning med et højt engagement og faglig stolthed. Læs med herunder, hvor en af vores lærere, Zerina, reflekterer over sin egen undervisning.

Jeg bliver tit spurgt om, hvorfor jeg valgte at blive gymnasielærer. Mit svar er altid: fordi jeg kan gøre en forskel – både fagligt og personligt.

Jeg underviser selv i fagene Dansk, Almen sprogforståelse (AP) og Oldtidskundskab. Fag der er forskellige, men alligevel ikke så meget igen, for vi arbejder med nærlæsning i begge fag. I dansk arbejder vi både med det litterære stofområde, men også med det sproglige og mediemæssige.

I det litterære stofområde arbejdes der meget med de litteraturhistoriske perioder i den danske litteratur. Der er alt fra Middelalderen til 2021. For elever kan det være svært at arbejde med tekster, hvor sproget er fra gamle dage. Teksterne skal selvfølgelig læses med de danskfaglige briller, hvor eleverne bliver introduceret for både perioden, men også tilhørerende danskfaglige begreber.

For at det ikke skal gå hen og blive tavleundervisning og ren analyse af tekster i grupper, så gør jeg i min egen undervisning meget brug af kreative øvelser – her kan det bl.a. være remediering, hvor eleverne skal omskrive en gammel folkevise til en rap, lave Breaking News eller omskrive historien til en 2021 version, hvor eleverne kan inddrage deres egne erfaringer fra hverdagen.

Og når vi nu taler om rap, så er det bl.a. også noget, jeg bruger under det sproglige stofområde, hvor vi arbejder med sproget i teksterne. Her gør jeg brug af raptekster fra aktuelle danske kunstnere, hvor jeg i samarbejde med eleverne finder de tekster, som de skal analysere. I forlængelse af dette, så laver de også egne raptekster/musikvideoer, som vises på klassen.

Det sidste område, som vi arbejder med i dansk, er medier, hvor vi ser og analyserer dokumentarfilm og kortfilm. Her bliver eleverne både kastet ud i selvstændigt arbejde, men også gruppearbejde, hvor de bl.a. har miniprojekter, som fremlægges foran resten af klassen.

En ting eleverne er særligt glade for, er brugen af Kahoot og Quizlet i undervisningen, som jeg ofte bruger som en måde at samle forløb op på, men også at ’teste’ dem, for at se hvor meget de kan huske på stående fod – især når vi arbejder med begreber i begge fag.

I oldtidskundskab arbejder vi med græske begreber og græske tekster, som er oversat til dansk. Her inddrager jeg meget eleverne egen hverdag, hvor de bl.a. får lov til at lave Instagram-profiler eller skuespil om de forskellige hovedpersoner, som de har arbejdet med. Også der kan jeg se hvor meget de har forstået.

For mig har det altid været vigtigt at møde vores elever i øjenhøjde – de skal føle sig set og hørt, have en medbestemmelse, men hvor jeg, trods alt, har det sidste ord. Min mission er altid, at eleverne føler sig trygge i klasserummet, hvor de kan både kan være med fagligt, men også socialt. At undervise unge mennesker på gymnasiet er en gave. At se dem udvikle sig på de to eller tre år de går på gymnasiet – DET er noget helt særligt.