Strategier – Vores mål og hvordan vi når dem

Strategier

Overordnet strategi – vores fire hjørneflag
Strategiarbejdet på Slagelse Gymnasium orienterer sig efter fire hjørneflag, der alle ekemsplificerer, at vi er et attraktivt og tidssvarende gymnasium, der løfter dannelses- og uddannelses opgaven i Slagelse.

De fire hjørneflag er:

  • Vi har fremragende undervisning og høj trivsel.
  • Vi har en vægtig stemme i lokalsamfundet.
  • Vi har en værdibaseret tilgang.
  • Vi er et bæredygtigt gymnasium.

SG’S OVERORDNEDE STRATEGI 

Kommunikationsstrategi
På SG arbejder vi med vores kommunikation ud fra nedenstående kommunikationsstrategi. Her fremgår det, hvordan vi arbejder med både den interne og eksterne kommunikation.

SG’S KOMMUNIKATIONSSTRATEGI  

Antimobbestrategi
På SG har vi nultolerance, når det kommer til mobning. Vi har en antimobbestrategi, som du kan du læse på nedenstående link.

SG’S ANTIMOBBESTRATEGI 

International strategi
På SG lyder er vores vision: SAMMEN ÅBNER VI VERDEN. Vores konkrete internationale samarbejde og internationale projekter arbejder vi med ud fra vores nedenstående internationale strategi.

SG’S INTERNATIONALE STRATEGI 

Sprogstrategi
Vi lever i en globaliseret verden, hvor det at kunne kommunikere ind over grænserne og med andre kulturer bliver stadig mere aktuelt. Derfor har vi en sprogstrategi, som du kan læse her.

SG’S SPROGSTRATEGI

STEM-strategi
På Slagelse Gymnasium har vi en naturfagsstrategi. Den kan du læse på nedenstående link.

SG’S STEM-STRATEGI