Kvalitetssikring – Planer og mål

Kvalitetssikring og evaluering

Vi følger op på vores kvalitetsmål
Skolen skal ifølge Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser fastlægge et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af vores uddannelser og undervisning, samt lave en plan for evaluering af undervisningen. Systemet skal inddrage elever og aftagere i den løbende selvevaluering og kvalitetsudvikling.

Kvalitetssystemet har et dobbelt formål. Internt giver kvalitetssystemet skolen et redskab til at sikre sig overblik over kvaliteten af uddannelse og undervisning. Eksternt giver kvalitetssystemet et billede af skolen. Resultatet af gennemførte evalueringer og de tilhørende opfølgningsplaner viser, hvordan skolen klarer sig på udvalgte områder. Det drejer sig både om, at kommende elever, forældre, lokalsamfund osv. kan danne sig et billede af skolen, og om at Undervisningsministeriet kan indhente oplysninger om skolens virke og resultater.

Vores procedure for selvevaluering samt vores øvrige evalueringsstrategi er begge beskrevet i det første dokument herunder: “K- og E-plan for Slagelse Gymnasium 2021-2022.”