Studie- og ordensregler – Et positivt miljø

Studie- og ordensregler

Et positivt læringsmiljø
Studie- og ordensreglernes vigtigste formål er at skabe rammerne for et positivt og rart læringsmiljø, som både er behageligt at være i og inspirerende for studieaktiviteten.

Reglerne skal ses i forlængelse af skolens grundlæggende værdier, som bl.a. er: Udvikling i fællesskab, faglig dybde og bredde, åbenhed, demokrati og ansvarlighed. Ved et positivt læringsmiljø forstår vi derfor et læringsmiljø, hvor eleverne omgås i en god omgangstone med gensidig respekt, ligeværdighed og tolerance, hvor eleverne giver hinanden plads og arbejdsro til at arbejde seriøst med stoffet, og hvor de fysiske rammer for undervisningen er rene og moderne lokaler med et sundt indeklima.

Slagelse Gymnasiums gældende studie- og ordensregler samt klassens IT-leveregler er beskrevet i nedenstående dokumenter.

SG’S STUDIE- OG ORDENSREGLER

SG’S IT-LEVEREGLER