Hf – Din drømmeuddannelse starter her

Hf: to-årig gymnasial uddannelse med et væld af muligheder

Du vil blive skarp både praktisk og teoretisk og vil flytte dig som menneske.

Vi gør meget for, at vores hf-undervisning ikke kun er teori – vi prioriterer at undervisningen skal give mening i den hverdag og virkelighed, som vi alle er en del af.

Hvis du vil læse, hvad de forskellige fag på hf går ud på, kan du læse om dem alle sammen i lærerplanerne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. FIND DEM HER.

En hf-studentereksamen fra Slagelse Gymnasium åbner mange døre

Du kan blive bioanalytiker, lærer, pædagog, sygeplejerske, multimediedesigner, fysioterapeut og meget, meget mere.​

Din hf-eksamen er rettet mod de korte og mellemlange videregående uddannelser. På Slagelse Gymnasium tilbyder vi fire forskellige fagpakker, som du skal vælge en af, men du skal først træffe dit valg efter et halvt år på gymnasiet.

Derfor vil du inden dit valg få grundig vejledning i, hvad der er det helt rigtige valg for dig. Vi vil både tale om dine fremtidsønsker og drømme, men vi vil også tale om, hvad du har rigtig meget talent for, så du kan træffe det helt rigtige valg

Obligatoriske fag i hf
De obligatoriske fag i hf udover det valg, som er beskrevet ovenfor, er dansk, engelsk, matematik, kultur- og samfundsfaggruppen og den naturvidenskabelige faggruppe. Kultur- og samfundsfaggruppen indeholder fagene historie, religion og samfundsfag. Den naturvidenskabelige faggruppe indeholder fagene biologi, kemi og geografi.

Derudover skal du vælge et valgfag.

Allerede i 2. semester (foråret) vil du, hvis vi har mulighed for at rejse, blive tilbudt en studietur, som du selv skal betale.

Hf-fagpakkevalg
Når du et halvt år efter du er startet på gymnasiet skal træffe dit valg om den fagpakke, du gerne vil på, skal du afgive to ønsker, som vi behandler som ligeværdige. I den forstand er der ikke et fagpakkevalg, der har førsteprioritet. Dine to valg vægtes ens.

Projekt- og praktikforløb
I løbet af dine to år på hf skal du indgå i fire projekt- og praktikforløb. Forløbene foregår nogle gange på skolen andre gange i et samarbejde med videregående uddannelser eller virksomheder. Forløbene skal støtte dig i at vælge den helt rigtige hf-fagpakke og dermed det helt rigtige uddannelsesspor for dig.

Adgangskortet
Hvis du vil vide nøjagtigt hvilke uddannelser, netop din fagpakke giver adgang til, anbefaler vi, at du bruger UddannelsesGuidens adgangskort. BESØG UG’S ADGANGSKORT HER.

IT i undervisningen
På Slagelse Gymnasium afholder vi moderne, innovativ og digitaliseret undervisning. Derfor forventer vi, at alle elever medbringer deres egne bærbare computere til undervisningen.

Fagpakker på hf

Her får du et overblik over de forskellige fagpakker, du kan vælge imellem på Slagelse Gymnasium. Du skal vælge den fagpakke, du brænder mest for, og det vil du få masser af vejledning til på skolen.

Sammensæt selv en fagpakke

Prøv vores studieretningsberegner. Den giver dig mulighed for at afprøve alle de spændende valg af fagpakker og valgfag, som du får på Slagelse Gymnasium. Klik dig igennem boks for boks - det er nemt og spændende. Hvilke valg tager du?

Mød en hf'er

På hf har man noget, der hedder "projekt- og praktikforløb," hvor eleverne reflekterer over deres livsvej, uddannelsesvalg og fremtidsønsker. Til sidst samler de disse tanker i nogle fine, personlige portrætdokumentarer. Se nogle af dem her!

Om det vigtige og bindende valg af kreativt fag

Du skal foretage dette vigtige valg allerede når du søger ind på hf. Du skal vælge et af følgende kreative fag.

Der er ét vigtigt, bindende valg, du skal foretage, når du søger ind på gymnasiet. Og det er valget af kreativt fag: billedkunst, drama, idræt, mediefag eller musik. Hvis du vælger en af fagpakkerne med idræt B kræver det, at du allerede nu vælger faget på C-niveau som dit kreative fag i 1. hf. Læs mere om de kreative fag her.

Billedkunst
Vi tegner, vi maler og vi udformer spændende kreationer. Billedkunst er et kreativt fag, der favner bredt, fra studier over græske skulpturer til tolkninger af ekspressionistiske malerier og fra beskrivelser af barokkens bygninger til udformning af egne installationer. Der er i undervisningen et tæt samspil mellem teori og praksis, og fagets begreber bliver trænet grundigt, når du i dine egne værker afprøver forskellige stilistiske virkemidler.

Dramatik
Vores tilgang til faget er praktisk, og gennem fagets forskellige analytiske discipliner kobler vi praktik og teori sammen. Vi arbejder med forskellige metoder inden for skuespilteknik; fysiske udtryk, dialog og improvisation. Vi starter i det små med dramaøvelser og arbejder os stille og roligt frem mod de større iscenesættelser. Faget henvender sig til alle, om du har erfaring eller ej.

Idræt
Idræt er som fag karakteriseret ved, at vi tager afsæt i praktikken og kobler denne med idrætsteori. Inden for de klassiske og nye idrætter arbejder vi bl.a. med badminton, parkour, crossfit og springgymnastik.

Inden for musik & bevægelse arbejder vi bl.a. med forløb som salsa, hiphop, jive og rytmisk gymnastik. Og i boldspil arbejder vi bl.a. med basket, ultimate og fodbold.

Mediefag
I mediefag arbejder vi med film, tv og computerspil, der tilhører en genre, fx ungdoms- eller gyserfilm. Du kommer til at lære om filmiske virkemidler, suspense, dokumentar, gameplay – og meget mere. Sideløbende skal du også selv ud og lave film helt fra bunden af. Du skal idéudvikle, planlægge, lave storyboard, optage, klippe og redigere, finde lydeffekter og stemningsfuld underlægningsmusik og give feedback på dine holdkammeraters produktioner. Du lærer først og fremmest, hvordan du gør en film spændende, medrivende og flot! Dermed bliver du en skarp visuel formidler.

Musik
Musik C er et fag, der kobler musikteori og praktisk musik sammen. Du lærer lidt om toner og noder og musikkens opbygning. Samtidig kommer du til at spille og synge sange. I faget ligger der en introduktion til de forskellige rytmiske instrumenter, såsom klaver, guitar, bas og trommer. Det er vigtigt at understrege, at det IKKE kræves, at man kan spille et instrument i forvejen. Sværhedsgraden bliver tilpasset holdet. Undervisningen består af en teoretisk og en praktisk del. Begge fylder lige meget, og hænger godt sammen.

Mød dine undervisere på hf

 • Annemette Plambech

  Engelsk, spansk

 • Anton Bjerregaard

  Historie, musik

 • Hans Kilen

  Kemi, matematik

 • Per Vollmond

  Naturgeografi, samfundsfag

 • Sophia Kjeldmand

  Idræt, engelsk

 • William Bjarnø

  Engelsk, mediefag

Vil du søge optagelse på hf?

Optagelse på hf på Slagelse Gymnasium

Til dig, som ønsker at starte på hf og blive elev på Slagelse Gymnasium så kan du søge direkte i forlængelse af 9. eller 10. klasse hvis

 • Din skole vurderer, om du er uddannelsesparat.
 • Du opfylder adgangskravene – se nedenfor.
 • Du sender ansøgningen og studievalgsportfolioen elektronisk til os via www.optagelse.dk inden den 1. marts 2024.
 • Dine forældre har underskrevet din ansøgning.

Hvordan bliver jeg optaget?

Optagelsen foregår på et ansøgningsskema, som du finder på www.optagelse.dk. Fristen er den 1. marts. Du skal tilkendegive, hvilket kreativt fag du ønsker.

Hvis du ønsker optagelse på hf efter 9. klasse:

 • Skal du søge rettidigt, det vil sige sende din ansøgning og studievalgsportfolioen inden den 1. marts.
 • Være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit i de afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse.
 • Have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9.klasse, f.eks. tysk eller fransk.
 • Du skal bestå folkeskolens afgangseksamen.
 • Få mindst 4,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.
 • Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat,  men opnår mindst 6,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøvefag, bliver du optaget.

Se grafik om adgangskrav til hf direkte efter 9. klasse

Hvis du ønsker optagelse på hf efter 10. klasse, skal du:

For at blive optaget på hf efter 10. klasse skal du opfylde følgende, hvis du ikke allerede opfylder betingelserne for retskrav på optagelse efter 9. klasse:

 • Søge rettidigt, det vil sige sende din ansøgning og studievalgsportfolioen inden den 1. marts.
 • Være uddannelsesparat ved afslutningen af 10. klasse.
 • Have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9.klasse, f.eks. tysk eller fransk.
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver eller/og 10.-klasseprøver.
 • Afslutte 10. klasse med standpunktskarakterer med mindst 4,0 i gennemsnit.
 • Have fulgt undervisningen i 10. klasse i dansk, engelsk og matematik og gå til prøve i alle tre fag.
 • Opnå mindst 2,0 i karaktergennemsnit i henholdsvis dansk og matematik i 10. -klasseprøverne.

Se grafik om adgangskrav til hf direkte efter 10. klasse

Forlænget mulighed for retskrav

 • Hvis du søger om optagelse senest 2 år efter, at du er gået ud af 9. klasse eller 1 år efter du er gået ud af 10. klasse, kan du stadig have retskrav på optagelse.
 • Retskravet kræver at du har opfyldt alle adgangskrav i 9. klasse eller i 10. klasse.

Optagelsesprøve

Hvis du kommer fra 10. klasse, men ikke opfylder adgangskravene kan du alligevel søge om optagelse på Slagelse Gymnasium. I så fald, vil du blive indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale. 

Optagelsesprøven er en 4 timers skriftlig prøve i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Den foregår normalt i perioden april-juni. Nærmere information følger, når du bliver indkaldt til prøven.
Optagelsessamtalen foregår, når Slagelse Gymnasium fra Børne- og Undervisningsministeriet har modtaget resultatet af din optagelsesprøve. Den vil normalt blive afviklet i slutningen af juni eller starten af juli. Nærmere information følger, når du bliver indkaldt til samtalen.

Hvis du ikke søger direkte fra 9. eller 10. klasse

Ansøgere til hf, som ikke søger direkte fra 9. eller 10. klasse, skal ikke til optagelsesprøve. Her er det skolen, der vurderer, om ansøgeren kan optages.

Besked om optagelse

 • Ca. den 8. maj 2024 modtager du et brev i E-Boks om, at vi har reserveret en plads til dig. Dette betyder, at du er optaget på Slagelse Gymnasium, hvis du opfylder adgangskravene.
 • Senest i uge 19 får du endelig besked om optagelse.

Støtte til at gennemføre din uddannelse

Har du læseproblemer, et fysisk handicap, et psykisk handicap, eller en kronisk sygdom, kan du få særlig vejledning, støtte og hjælpemidler, så du kan gennemføre din uddannelse på Slagelse Gymnasium. Hvis du har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder må du derfor meget gerne notere det i din ansøgning eller give Slagelse Gymnasium direkte besked derom.

Yderligere information

Du kan finde yderlige information på Uddannelsesguiden https://www.ug.dk/uddannelser/gymnasialeuddannelser

samt på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte skolen for yderligere information på tlf. 58 55 59 59.