Politikker – sådan forholder vi os

Politikker

Gode fester og socialt samvær
Vores stx- eller hf-elever elsker at feste og være sammen i et godt socialt lag – det er en helt naturlig ting for unge mennesker.

På Slagelse Gymnasium er vi i tæt dialog med vores elever om, hvordan vi kan holde nogle gode fester og arrangementer, som flest mulig har lyst til at komme til. Det indebærer også, at vi sætter nogle rammer for, hvordan vi afvikler vores fester og øvrige arrangementer.

På Slagelse Gymnasium har vi røgfrit skolemiljø, vil du vide mere om sanktioner se da vores Studie- og ordensregler

I de nedenstående link kan du se SG’s alkohol- og rusmiddelpolitik.

ALKOHOL- OG RUSMIDDELPOLITIK
 

Hvorfor føres fravær?
Der føres fravær for at sikre at vores elever får den undervisning, der er lovpligtig i gymnasiet. Det handler derfor om, at vi gerne vil sikre os, at vores elever får de bedste muligheder for at leve op til de krav, der stilles til uddannelsen og ved eksamen i fagene.

Du kan læse om vores fraværsregler i vores Studie- og ordensregler på nedenstående link.

STUDIE- OG ORDENSREGLER

FASTHOLDELSESPOLITIK OG ELEVFRAVÆR 
 

Sammen om de svære tider
Vi kan desværre ikke undgå, at der fra tid til anden er elever, der mister et nært familiemedlem eller er udsat for anden alvorlig hændelse. Men når det sker, så er vi af den opfattelse, at det ikke kun påhviler eleven selv eller familien at tage hånd om situationen – vi kan også spille en rolle via elevens professionelle netværk, d.v.s. lærere, studievejledere, ledelsen og kontorpersonalet.

Vi har erfaring med, at det kan være en stor hjælp, at vi som skole kan udvise omsorg og omtanke for den, der har mistet eller oplevet andre alvorlige ting. Du kan læse mere om skolens sorgpolitik via nedenstående link.

SORGPOLITIK