Eksamen – regler

Eksamens­regler

Skolens eksamensreglement

Via nedenstående link har vi præsenteret skolens eksamensregler.

SG’S EKSAMENSREGLEMENT 
 

Sygdom og sygeeksamen

Hvad nu hvis du bliver syg på en eksamensdag? Hvis du ikke kan gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, får du mulighed for at aflægge ny prøve (BEK nr. 343 § 9). Som dokumentation for sygdom i forbindelse med alle typer af prøver kræver skolen en lægeerklæring. Du skal selv afholde udgifterne til lægeerklæringen. Skolen forsøger at arrangere en sygeprøve hurtigst muligt – ved skriftlige eksaminer med centralt stillet opgave vil du blive tilbudt ny eksamen på den af ministeriet fastsatte dato.

Du skal ALTID RINGE eller henvende dig på kontoret HURTIGST MULIGT og træffe nærmere aftale. Du kan IKKE melde dig syg via Lectio i forbindelse med eksaminer eller prøver. 
 

Særligt om prøver og eksamen på stx

Du kommer til dine første prøver på stx i oktober som afslutning på grundforløbet. Derudover skal du til mundtlige og skriftlige prøver i sommerterminen (maj-juni). Eventuel sygeeksamen  vil blive afholdt i juni eller august.

Derudover skal du også til interne prøver/test, herunder til skriftlige terminsprøver i foråret i 2.g og 3.g. Endelig afvikles der hvert år i 1.g og 2.g årsprøve i et eller flere fag.

Undervisningsministeriet bestemmer hvilke fag, du skal til eksamen i på de forskellige årgange. Du skal have været til mindst tre eksamener efter 2.g.

I løbet af gymnasietiden skal du til mindst 10 eksamener incl. det obligatoriske studieretningsprojekt (SRP) og prøve i skriftlig dansk på A-niveau. Hvis du har et ekstra fag på A-niveau dvs. 5 fag på A-niveau skal du til en ekstra prøve.

Mindst 3 af dine eksamener skal være skriftlige og mindst 3 af skal være mundtlige.

Studieretningsprojekt (SRP) skriver du i foråret i 3.g og eksamineres mundtligt i det ved sommereksamen i 3.g.
 

Særligt om prøver og eksamen på hf

Du skal til din første eksamen på hf i december måned i 1.hf. Det er en eksamen i enten idræt C eller i det kreative fag, som du har haft i 1.hf i efteråret. I 2.hf skal du i december til eksamen i kultur- og samfundsfaggruppen.

Derudover skal du til mundtlige og skriftlige eksamener i sommerterminen (maj-juni) både i 1.hf og 2.hf. Eventuel sygeeksamen  vil blive afholdt i juni eller august.

Derudover skal du også til en række interne prøver/test samt til skriftelige terminsprøver i foråret.

I foråret i 2.hf skriver du den større skriftlig opgave (SSO).

På hf skal du til eksamen i alle dine fag