Lovpligtigt – Vores whistleblowerordning

Whistleblower­ordningen

Slagelse Gymnasium har etableret en whistleblowerordning, som kan benyttes af alle nuværende medarbejdere, der arbejder på skolen. Slagelse Gymnasium ønsker med ordningen, at alvorlige lovovertrædelser, seksuelle krænkelser og øvrige alvorlige forhold kommer frem i lyset, og at der stilles en kanal i form af en whistleblowerordning til rådighed, så medarbejdere kan indberette om sådanne uden frygt for negative konsekvenser.

Whistleblowerordningen er et supplement til de almindelige kanaler – f.eks. rektor, nærmeste leder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant – i forhold til at rejse bekymringer om kritisable eller utilfredsstillende forhold.

Her finder du rapporteringslinket til vores whistleblowerordning.

Du kan læse vores retningslinjer og politikker omkring ordningen herunder.

PRIVATLIVSPOLITIK FOR WBO

PROCEDURE FOR INDBERETNING TIL WBO

RETNINGSLINJER FOR WBO

SG’S WHISTLEBLOWERPOLITIK