Strategier – antimobning

Antimobbe­strategi

Antimobbestrategi
På SG har vi nultolerance, når det kommer til mobning. Vi har en antimobbestrategi, som du kan du læse på nedenstående link.

SG’S ANTIMOBBESTRATEGI