Om SG
Bestyrelse

Information fra bestyrelsen

Den overordnede ledelse
Bestyrelsen har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for Slagelse Gymnasium. Det betyder, at det er bestyrelsen som fastsætter de overordnede strategier og målsætninger for gymnasiets udvikling. Derudover er det bestyrelsen som godkender henholdsvis budgetter og regnskaber. Endelig har bestyrelsen – på vegne af undervisningsministeren – et ansvar for at tilse, at gymnasiets drift og økonomiske tilskud forvaltes på en ordentlig og korrekt måde.

Hvis du er interesseret i at sætte dig mere indgående ind i Slagelse Gymnasiums formelle vedtægter, de seneste årsrapporter, referater og rektors resultatkontrakter, så klik dig ind på nedenstående links.

Bestyrelsen på SG

Charlotte Elisabeth Bruus Petersson

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af regionsrådet Region Sjælland

chpete@regionsjaelland.dk

93 35 77 44

Christina Lange

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af personalet

ce@slagelse-gym.dk

26 81 56 65

Ilayda Corum

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af elevrådet

ilayda1234@live.dk

John Dyrby Paulsen

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Byrådet - Slagelse Kommune

johdp@slagelse.dk

21 18 42 04

Kirsten Lambert

Næstformand

Udpeget af Syddansk Universitet

kirsten@sdu.dk

25 54 82 90

Kristian Ørnsholt

Formand

Udpeget af Professionshøjskolen

kris@pha.dk

72 48 23 24

Micael Duncan

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Business Slagelse

md@condorconsult.dk

29 10 20 19

René Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af skolelederne i Slagelse

renie@slagelse.dk

20 18 44 00

Thomas Lyngman

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af personalet

tl@slagelse-gym.dk

44 84 85 36