Om SG
Bestyrelse

Information fra bestyrelsen

Den overordnede ledelse
Bestyrelsen har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for Slagelse Gymnasium. Det betyder, at det er bestyrelsen som fastsætter de overordnede strategier og målsætninger for gymnasiets udvikling. Derudover er det bestyrelsen som godkender henholdsvis budgetter og regnskaber. Endelig har bestyrelsen – på vegne af undervisningsministeren – et ansvar for at tilse, at gymnasiets drift og økonomiske tilskud forvaltes på en ordentlig og korrekt måde.

Hvis du er interesseret i at sætte dig mere indgående ind i Slagelse Gymnasiums formelle vedtægter, de seneste årsrapporter, referater og rektors resultatkontrakter, så klik dig ind på nedenstående links.

Rektor er overgået til chefløn efter OK18. Derfor ligger der ikke nyere resultatlønskontrakter.

Udmøntning 2018-19

Resultatlønskontrakt 2018-19

Udmøntning 2017-18

 

Bestyrelsen på SG

Annika Christensen

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af personalet

ac@slagelse-gym.dk

58 55 59 21

Birgitte Sloth

Næstformand

Udpeget af Syddansk Universitet

bsl@sam.sdu.dk

65 50 18 19

Jeppe Holger Henningsen

Bestyrelsesmedlem

Elevrepræsentant

Jesper Gerstrøm Kristiansen

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af personalet

je@slagelse-gym.dk

Kenneth Bukhave

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af skolelederne i Slagelse Kommune

kebuk@slagelse.dk

24 59 09 02

Kristian Ørnsholt

Formand

Udpeget af Professionshøjskolen ABSALON

kris@pha.dk

72 48 23 24

Lara Dawoodi

Bestyrelsesmedlem

Elevrepræsentant

Micael Duncan

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Business Slagelse

md@condorconsult.dk

29 10 20 19

Stén Knuth

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Byrådet - Slagelse Kommune

sten.knuth@slagelse.dk

24 40 01 11

Thomas Vesth

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af regionsrådet Region Sjælland

thves@regionsjaelland.dk

70 15 50 00