Elevtilfredshed – Trivsel på sg

Elevtilfredshed

Høj trivsel er en forudsætning for optimal læring
På Slagelse Gymnasium prioriterer vi, at vores elever trives i hverdagen – vi tror på, at det er en afgørende forudsætning for at såvel den enkelte elev som en hel klasse kan få størst muligt fagligt udbytte af deres studenter- eller hf-eksamen.

For at sikre os, at vi løbende følger op på om vi så rent faktisk også har en god trivsel og et godt undervisningsmiljø set med elevernes øjne, så gennemfører vi bl.a. hvert tredje år en større elevtrivselsundersøgelse. Du kan se en sammenfatning af vores seneste elevtrivselsundersøgelse fra 2020-21 i det nedenstående link.

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2020-21