Politikker – sorg

Sorgpolitik

Sammen om de svære tider
Vi kan desværre ikke undgå, at der fra tid til anden er elever, der mister et nært familiemedlem eller er udsat for anden alvorlig hændelse. Men når det sker, så er vi af den opfattelse, at det ikke kun påhviler eleven selv eller familien at tage hånd om situationen – vi kan også spille en rolle via elevens professionelle netværk, d.v.s. lærere, studievejledere, ledelsen og kontorpersonalet.

Vi har erfaring med, at det kan være en stor hjælp, at vi som skole kan udvise omsorg og omtanke for den, der har mistet eller oplevet andre alvorlige ting. Du kan læse mere om skolens sorgpolitik via nedenstående link.

SORGPOLITIK