APV – Vi vil være en god arbejdsplads

APV / Professionel kapital

Vi vil være en god arbejdsplads

Slagelse Gymnasium er en stor arbejdsplads, hvor omkring 180 ansatte har deres daglige gang. Vi er mange der synes, at vi er på en god arbejdsplads, hvor der er vidde rammer for at søge indflydelse på egne arbejdsopgaver, vi har ganske udmærkede fysiske rammer på skolen, vi prioriterer den løbende dialog mellem medarbejder og ledelse m.v. For at sikre os, at vi rent faktisk også kan leve op til egne ambitioner om at være en god arbejdsplads, gennemfører vi hvert tredje år en arbejdspladsvurdering (APV).

Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal have en APV, og den bruges til at kortlægge det samlede arbejdsmiljø. Derudover – og det er det vigtigste – skal denne kortlægning være med til at udpege de områder, hvor der evt. er behov for at forbedre arbejdsmiljøet.

Her kan du få indblik i de seneste APV’er fra Slagelse Gymnasium:

APV (Denne APV er gennemført med baggrund i at der er etableret nye bygninger/ lokaler siden APV 2011)

Handlingsplan