SAMFUND & BUSINESS

Fagpakken har fokus på job og uddannel­ser inden for handel og kontor. Når Line er færdiguddannet, kan hun bl.a. blive regn­skabsmedarbejder, ejendomsmægler, kon­torfunktionær eller finansøkonom.

Samfundsfag giver dig viden om, hvordan samfundet er organiseret, og klæder dig på til at skulle være en vigtig medspiller i samfundet. Erhvervsøkonomi giver dig en grundlæggende indsigt i virksomheders økonomi og samspil med omverdenen.

FAGPAKKEFAG
Samfundsfag B
Erhvervsøkonomi C

VALGFAG
B-niveau: biologi, kemi, matematik, naturgeografi, religion
Du kan også vælge at løfte idræt eller det kreative fag du valgte i 1.hf, til B-niveau.