INDIVID & SAMFUND

Fagpakken har fokus på job og uddannelser, hvor du har meget kontakt med mennesker. Når Sebastian bliver færdiguddannet, kan han bl.a. blive lærer, socialrådgiver eller pædagog.

I samfundsfag får du viden om, hvordan samfundet er organiseret, og om hvordan du kan være en vigtig medspiller i samfundets udvikling. I psykologi får du en grundlæggende indsigt i den menneskelige udvikling og i forskellige adfærdsmønstre.

FAGPAKKEFAG
Samfundsfag B
Psykologi C

VALGFAG
B-niveau: biologi, kemi, matematik, naturgeografi, psykologi, religion
Du kan også vælge at løfte idræt eller det kreative fag du valgte i 1.hf, til B-niveau.

Ønsker du at vælge psykologi B som valgfag i 2. hf, skal du vælge denne fagpakke.