6. august 2023

Nye IT-tiltag på SG

IT-værktøjer og IT-kompetencer er en central del af mange fag i gymnasiet. Men vi har, ligesom mange andre grundskoler og ungdomsuddannelser, i de senere år kunnet konstatere, at IT i klasserummet er kilde til mange forstyrrelser, manglende koncentration, manglende nærvær og til tider også til utryghed.

Derfor har vi fra starten af næste skoleår lavet et nyt tiltag, hvor alle elever skal aflevere deres telefoner i starten af hver lektion, ligesom computeren skal være lukket, når timen starter. Derudover vil div. betting-sider, shopping-sider, streaming-tjenester m.m. ikke længere være tilgængelige på skolens netværk.

Det betyder ikke, at der ikke fortsat vil være brug for computere til at løse opgaver, skrive noter m.m., men det betyder, at IT kun skal bruges i faglige sammenhænge.

I forlængelse af de nye regler har vi arrangeret en fælles temadag om digital dannelse med Søren Hebsgaard.

Nyheder & aktiviteter

TAK for alle ansøgningerne

Ansøgningsfristen til det kommende skoleår udløb fredag den 1. marts 2024. Vi siger tusind tak for de mange ansøgninger til både STX, HF og glæder

Læs mere

Information om dimission

Kære kommende studenter og forældre Tiden for de sidste eksaminer og dimissionen nærmer sig, og vi glæder os til at byde jer og jeres forældre

Læs mere