21. oktober 2022

En anden slags motionsdag

Gymnasieelever fra Slagelse Gymnasium har udviklet en engagerende motionsdag for grunskoleeleverne på Hashøjskolen og Marievangsskolen. Formålet er at skabe mere begejstring for idræt og bevægelse, der inddrager flere forskellige elever.

Skolernes motionsdag. Grundskoleeleverne fra 0.-6. på Hashøjskolen løb fredag morgen glade ud spændte ud på deres skolegård for at møde Slagelse Gymnasiums idrætselever. Det var nemlig 40-års jubilæet for skolernes motionsdag. Efter en opvarmning med dans og musik, hvor gymnasieeleverne dansede for, skulle eleverne rundt på seks forskellige motionsposter. Hver post havde en aktivitet, som gymnasieeleverne med idræt på A niveau (det højeste niveau man kan have et fag på en ungdomsuddannelse, red.) havde udviklet særligt til grundskoleeleverne.

“De sidste 40 år er skolernes motionsdag gået ud på at løbe, og det er bare ikke alle børn, der er lige glade for det. Vores elevers problemstilling er: hvordan kan man skabe en anden slags motionsdag, der motiverer og skaber glæde ved bevægelse for flere. Vi vil skabe et ønske om idræt, og vores elever har i den forbindelse læst teoretiske tekster om motivation og sundhed.” siger Thomas Andersen, lektor i idræt på Slagelse Gymnasium. (Der er mere under billedet.)

En blanding af stratego og stikbold. Eleverne skal overtage modstanderholdets flag (et reb i hver ende af banen) og løbe det hjem til egen base. Dog kan man slå hinanden ud med bolde på vejen hjem.

Et længere forløb
Afholdelsen af motionsdagen indgår på den måde i et længere fagligt forløb for eleverne, der bruger innovative metoder til at udvikle aktiviteterne. De har været ude og observere de yngre elever for at finde ud af, hvor man kan gøre en indsats for at øge motivationen. Efter begivenheden evaluerer eleverne dagen ved at reflektere over, hvordan det gik, og hvad de kan gøre endnu bedre.

“Idræt A eleverne får mulighed for at sætte deres faglighed på spil overfor en anden målgruppe end dem selv. De skal være omstillingsparate og justere deres aktivitet løbende, efterhånden som de får erfaringer med målgruppen på selve dagen. Der er en dag, hvor de udvikler sig personligt.” Fortsætter Thomas Andersen. (Der er mere under billedet.)

Fælles opvarmning med musik og dans. Gymnasieeleverne danser for, grundskoleelever og lærere danser med.

De yngre elever spejler sig i de ældre
Eleverne var på dette tidspunkt godt i gang med de forskellige poster. Der var aktiviteter med klatring, bolde, forhindringsbaner og meget andet. De var opdelt i hold på tværs af klasserne, og mange af aktiviteterne krævede, at de hjalp hinanden.

“Vi kan mærke, at der sker noget med børnene, når de møder de unge gymnasieelever. De synes, at det er spændende med de unge ude på posterne.” sagde stedfortrædende skoleleder Mille Walsh. Skoleleder Poul Erik Gudiksen stemte i: “Vi får en masse energi i de her dage, man kan mærke det helt fra morgenstunden. De små spejler sig i de store og ser dem som et forbillede. De får at vide, at man går op i bevægelse på Slagelse Gymnasium og kan på den måde se, hvor de måske skal hen en dag.”

Efter alle elevgrupperne havde været forbi samtlige poster, holdt gymnasieeleverne interviews med udvalgte grundskoleelever som led i deres evaluering. Til sidst skal de skrive en rapport om processen. Slagelse Gymnasium er et idrætsgymnasium og et af de få gymnasier på landsplan, der udbyder faget på A-niveau.

Stafet med vand. Eleverne skal hjælpes ad for at transportere vand fra én spand til en anden – med bind for øjnene og en makker som hjælp.

Nyheder & aktiviteter

STX & HF student 2024

Når den endelige eksamensplan bliver offentliggjort fredag den 22. maj, kan alle STX- og HF-afgangselever se, hvilken dag de har sidste eksamen. Pårørende er meget

Læs mere

TAK for alle ansøgningerne

Ansøgningsfristen til det kommende skoleår udløb fredag den 1. marts 2024. Vi siger tusind tak for de mange ansøgninger til både STX, HF og glæder

Læs mere