BIOTEKSTUDIERETNINGEN

FORSKNING OG FELTARBEJDE

Amira er nysgerrig på både forsøg og eks­perimenter samt innovativt og opfindsomt arbejde ude i verden. Hun kan se sig selv i sundhedsindustrien eller med noget miljø­arbejde i fremtiden, men hun er ikke sikker endnu. Det motiverer hende, når hun i sine fag kommer på ekskursioner og får prøvet nye ting af i praktiske rammer.

ER DU NYSGERRIG PÅ BIOTEK OG FYSIK?

Så er denne studieretning noget for dig. Matematik, biotek og fysik spiller tæt sammen om at gøre dig til en dygtig og nuanceret naturvidenskabelig tænker og udøver. Du vil lære et hav af nye perspektiver og afprøve din viden såvel med eksperimenter i laboratoriet som ved feltarbejde på ekskursioner.

Der er fokus på spændende emner som fx sundhed, gensplejsning, medicin og miljø. Du kommer til at arbejde med modeller og fysiske love. Denne studieretning er adgangsgivende til de fleste videregående uddannelser.

STUDIERETNINGSFAG
Bioteknologi A
Matematik A
Fysik B