Velkommen – Af rektor Lotte Büchert

Velkommen til Slagelse Gymnasium

Jeg håber, at du får lyst til at tage din ungdomsuddannelse på Slagelse Gymnasium, så jeg i august 2023 kan byde dig velkommen som en af vores nye 1.g’ere eller 1.hf’ere. Det vil jeg glæde mig til.

Af rektor Lotte Büchert

Du står over for et spændende valg, når du skal bestemme dig for, hvilken ungdomsuddannelse der passer bedst til dig. Der er flere forskellige uddannelser at vælge imellem, og hvad er mon det rigtige for dig? Skal du vælge, som dine venner gør? Skal du vælge, som vejledere eller forældre anbefaler? Forskning viser, at de elever som har en stx- eller hf- studentereksamen, klarer sig rigtig godt senere i livet. At vælge uddannelse er både et mål i sig selv og et skridt på vejen til det gode liv.

På Slagelse Gymnasium får du en eksamen som på stx er adgangsgivende til alle former for videregående uddannelser. Og på hf får du efter kun to år et solidt grundlag for at komme videre på de korte og mellemlange videregående uddannelser. Vi tilbyder to uddannelser af høj kvalitet, hvor vi lægger lige meget vægt på faglighed og fællesskab.

Uanset om du vælger stx eller hf, så kommer du på Slagelse Gymnasium ind i et rigtig spændende studiemiljø med mange studieretninger, fagpakker og ikke mindst valgfag. Du vil blive en del af et fællesskab både i din klasse og på dine valghold. Du kan også blive en del af fællesskabet i et af vores mange forskellige udvalg eller i vores musical.

Vi er en almendannende uddannelsesinstitution, og det betyder, at vi arbejder med viden og kompetencer i en bred vifte af fag. På Slagelse Gymnasium lægger vi vægt på, at du både skal udvikle dig fagligt og som menneske. Du bliver dygtig til at arbejde på et væld af forskellige måder, som vil klæde dig godt på til de videregående uddannelser, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale. Du skal lære at forholde dig undersøgende, reflekterende og ansvarligt til dine medmennesker, naturen og samfundet. Du kommer til at lære medbestemmelse og medansvar, ligesom du skal lære om rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen og det daglige liv på Slagelse Gymnasium bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati, fordi det er vores mål at styrke dit kendskab til og din respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Hos os er der højt til loftet og plads til alle, som gerne vil Slagelse Gymnasium. Er du eliteidrætsudøver samarbejder vi med Team Danmark og Slagelse Talent og Elite. Er du politisk interesseret, så er der plads i vores elevråd. Er du optaget af naturvidenskab eller sprog, kan du komme på spændende rejser. Spiller du musik eller teater, så har du måske lyst til at være med i vores musical, men uanset hvad du er optaget af, så er det vigtigste for os, at du finder glæde og engagement i at fordybe dig i det faglige og tage del i skolens liv.

God fornøjelse på hjemmesiden, jeg håber du bliver nysgerrig på hvad Slagelse Gymnasium har at byde på. Vi står klar til at byde dig velkommen efter sommerferien.