Matematikvejledning

På Slagelse Gymnasium er vi to matematikvejledere, som er uddannet til at hjælpe elever med særlige matematikvanskeligheder.

Læsevejledning

På Slagelse Gymnasium er vi tre læsevejledere, som er uddannet til at hjælpe elever med særlige læse- og skrivevanskeligheder, blandt andet ordblindhed.

Side 1 ud af 2