VERDEN & DANMARK

SPROG OG SAMFUND

Sarah interesserer sig for sprog, kultur, kom­munikation og samfundsforhold. Hun kan godt lide den måde, samfundsfag binder fransk og engelsk sammen. Hun synes, at blandingen af netop de tre fag motiverer hende til at forstå verden omkring sig endnu bedre, og hun overvejer at læse et fag på uni­versitetet, der både handler om kultur, sprog og samfundsforhold.

ER DU INTERESSERET I SPROG, KULTUR, KOMMUNIKATION OG SAMFUNDSFORHOLD?

Så er denne studieretning noget for dig. Her har vi et globalt og internationalt udsyn. Vi går vi i dybden med de engelsk- og fransktalende landes sprog, kultur og naturligvis litteratur og samfundsforhold.

Vi beskæftiger os med engelsk og fransk i skrift og tale, så du får øvet dine sprogfærdigheder. Du får stor viden om de pågældende landes kultur og samfundsforhold, og du bliver trænet i at analysere tekster.

STUDIERETNINGSFAG
Engelsk A
Fransk begynder A
Samfundsfag B