KROP, NATUR OG MILJØ

BLIK FOR BIOLOGI

Matti lærer allerbedst ved at arbejde prak­tisk med stoffet, og er glad for laboratoriear­bejde og elsker, når klassen sammen tager på ekskursion for at lave feltundersøgelser. Matti overvejer måske at søge ind på far­maci når huen er i hus.

UNDRES DU OVER KROP OG NATUR?

Er du nysgerrig på, hvordan en hovedpinepille egentlig virker? Eller hvorfor det med biodiversitet egentlig er så vigtigt? Så er denne studieretning den helt rigtige for dig.

På denne studieretning får du en bred forståelse for, hvordan kroppen fungerer, helt fra blodkredsløbet til opbygningen af hver enkelt lille celle. Samtidig lærer du om naturens kredsløb og hvordan levende organismer og deres omkringværende miljø hele tiden påvirker hinanden.

I begge studieretningsfag vil du udføre en masse eksperimentelt arbejde. Du vil derfor ofte lave forsøg og lære mange forskellige biologiske og kemiske metoder.

STUDIERETNINGSFAG
Biologi A
Kemi B