IDRÆTS­STUDIE­RETNINGEN

IDRÆT OG SAMFUND

Malte er glad for at dyrke idræt og vil gerne vide mere om, hvordan kroppen fungerer. Han har tidligere prøvet flere forskellige idrætsgrene og synes generelt at det er dej­ligt at bevæge sig. Efter sin uddannelse vil han fortsætte med at dyrke sport og måske studere idræt på universitetet.

KAN DU LIDE AT BEVÆGE DIG?

På denne studieretning får du indsigt i, hvordan kroppen fungerer, når du træner. Men vi går også i dybden med, hvorfor vi dyrker idræt, og hvem der dyrker idræt. Vi vil arbejde med mange forskellige idrætsdiscipliner og hele tiden koble dem til videnskabelige tilgange om idræt.

Det kan være, at du interesserer dig for, hvordan samfundet fungerer og hænger sammen både økonomisk, politisk og socialt. Du kommer til at lære at tage stilling til mange politiske spørgsmål og kunne diskutere dem nuanceret med et teoretisk udgangspunkt.

På studieretningen kommer du også til at skulle tænke ud af boksen og tænke kreativt og innovativt, når vi udvikler idrætten i et bredt samarbejde med Slagelse Kommune, foreninger og andre skoler.

STUDIERETNINGSFAG
Idræt A
Samfundsfag A
Matematik B