EUROPA & DANMARK

FORSTÅ VORES NABOER

Clara er motiveret for at lære om Danmark, Tyskland og den engelsksprogede verden. Hun ser nogle gange tyske film og tv-serier og er nysgerrig på Danmarks rolle i en til­tagende globaliseret verden. Det kan være, at hun skal læse noget samfundsvidenska­beligt eller journalistik med et internationalt ud­syn på CBS eller KU, men hun er ikke sikker endnu.

ER DU INTERESSERET I VORES NABOERS SPROG OG SAMFUND?

Så er denne studieretning noget for dig. Vi har et globalt og internationalt udsyn. Der er særligt fokus på de engelsk- og tysksprogede områder, og hvordan Danmark passer ind i en globaliseret verden.

Du interesserer dig måske for sprog, politik og for, hvordan vi skaber vores identitet og tilpasser os en verden i hurtig forandring. På studieretningen beskæftiger vi os med engelsk og tysk i tale og skrift, og du opnår derfor stor viden om sprogene. Derudover skal du lære om de engelsk-, og tysktalende landes samfundsforhold, litteratur og kultur.

STUDIERETNINGSFAG
Engelsk A
Tysk fortsætter A
Samfundsfag B