DEN SAMFUNDS­SPROGLIGE STUDIE­RETNING

SPROG OG SAMFUND

Maja er glad for at tale engelsk og er meget interesseret i internationale forhold som fx globale kvinderettigheder og klimaforan­dringer. I sin fritid bruger hun tid på sociale medier, og vil gerne lære mere om deres rolle i samfundet og hvordan de påvirker hende selv. Hun overvejer at studere engelsk eller statskundskab og vil gerne arbejde i en NGO.

ER DU INTERESSERET I VERDENSSAMFUNDET OG FORSKELLIGE KULTURER?

Så er denne studieretning noget for dig. I engelsk kommer du til at arbejde med sproget og kulturen i de mange engelsksprogede lande. Vi læser forskellige tekster lige fra noveller, digte, romaner og klassiske teaterstykker til taler og tweets fra politikere i Storbritannien og USA.

I samfundsfag vil du lære om samfundets opbygning og fællesskaber i Danmark og i den engelsksprogede verden. Vi ser på de forskellige samfundspolitiske ideologier, økonomiske modeller og sociale og kulturelle. Begge studieretningsfag spiller sammen om at gøre dig god til at belyse aktuelle, vigtige problemstillinger som ligestilling, kvinders rettigheder og klimaforandringer.

STUDIERETNINGSFAG
Samfundsfag A
Engelsk A