Psykoterapeuterne på SG

På Slagelse Gymnasium er vi tre psykoterapeuter, Birgitte, Hanne og Per.

 

Birgitte, Hanne og Per er lærere på skolen, men har normalt ikke egne elever i terapi.

Hvis du har problemer som forhindrer dig i at være så studieaktiv som du gerne ville, kan du tale med din studievejleder om muligheden for et forløb hos en af os.

I samarbejde med psykoterapeuten finder du ud af om du har brug for få samtaler eller et længere forløb. Det du taler med os om i terapien, har vi tavshedspligt om.

Du kan f.eks. få hjælp til:

Problemer i skolen

 • Fravær, manglende lyst til at gå i skole og overvejelser om at droppe ud
 • Koncentrationsbesvær
 • Præstations- og eksamensangst
 • Stress
 • Ensomhed

Problemer i din familie

 • Et dårligt forhold til dine forældre eller dine søskende
 • Skilsmisse
 • Sygdom eller dødsfald
 • Misbrug i familien

Personlige problemer

 • Lavt selvværd
 • Angst
 • Tvangstanker
 • Depression eller tristhed
 • Ensomhed
 • Selvskade, f.eks. cutting eller spiseforstyrrelser
 • Misbrug
 • Selvmordstanker
 • Følger efter vold, voldtægt eller andre seksuelle overgreb