Matematikvejledning

På Slagelse Gymnasium er vi to matematikvejledere, som er uddannet til at hjælpe elever med særlige matematikvanskeligheder.

I starten af skoleåret screenes alle elever i 1.hf med henblik på at afdække deres færdigheder i talforståelse, regneoperationer, hukommelse og planlægning.
De elever, som ser ud til at have særlige vanskeligheder, indkaldes til en samtale med en matematikvejleder og evt. yderligere testning for at finde ud af, hvilken form for hjælp eleverne har brug for.

Andre elever som undervejs i gymnasieforløbet oplever særlige vanskeligheder med matematik kan henvende sig direkte til os i vores åbne konsultation (se skolens elektroniske info-tavler), eller de kan bede studievejlederen eller en af faglærerne om at tage kontakt til os.

Matematikvejledningen på Slagelse Gymnasium tager udgangspunkt i, at elever, der
har særlige vanskeligheder med matematik, og som har et ønske om at arbejde med ændre situationen i faget, kan få hjælp til dette.

Vores vejledning foregår individuelt eller i par, og her sætter vi gang i understøttende aktiviteter med det formål,
at eleven kan kompensere for sine vanskeligheder.

Det kan bl.a. være:

· arbejde med grundlæggende matematiske emner som talforståelse og talbehandling.

· arbejde med problemløsningsstrategier og hukommelsestræning.

· ideer til hjemmetræning vha. diverse apps.


Vores kontor ligger på 1.sal i overbygningen i O7.

 

Med venlig hilsen matematikvejlederne:

Brit Ringsmose (BR) og Lone Avlund
Guldager (LG)