Retningslinjer for valg af studieretninger

VALG AF STUDIERETNINGER PÅ STX 

I Bekendtgørelsens §20 står der: "Institutionens leder fordeler eleverne i studieretninger, så den samlede elevgruppes ønsker inden for de givne rammer tilgodeses i videst muligt omfang. Ingen elev har krav på at få opfyldt sit ønske om studieretning".  

 

SKOLENS ADMINISTRATION AF VALGET:

  *  Valget foregår i Lectio. Sidste frist er 30. september 2019. 

  * Administrativt opfatter vi de to valg som ligeværdige 

    - Et ønske om en studieretning

    - Et ønske om en alternativ studieretning 

  * Man skal altså tænke sig godt om ved begge valg, man angiver.