Optagelse på stx

 

Hvordan bliver jeg optaget til stx?

Optagelse på stx foto 360

Du kan optages umiddelbart efter afslutningen af 9. eller 10. klasse, efter følgende procedure:

 • Har søgt om optagelse før 1. marts på optagelse.dk
 • Husk, at dine forældre skal underskrive din ansøgning
 • Hvis du søger senere end 1. marts vil du ikke få reserveret plads på en bestemt institution, og du skal til optagelsesprøve og samtale for at blive optaget.
 • Du får senest den 1. maj besked i e-boks om, hvor der foreløbig er reserveret en plads til dig. Din plads er reserveret, indtil institutionen kan vurdere, om du kan optages på uddannelsen.
 • Adgangskravene er som følger:

Optagelse fra 9.klasse:

 • I din uddannelsesparathedsvurderingen (upv) ser man på dine faglige, personlige og sociale forudsætninger.
 • De faglige forudsætninger er:
 • 9. klasses afsluttende standpunktskarakterer: mindst 5 i gennemsnit.
 • Har haft tysk eller fransk fra 5.- 9. klasse.
 • Aflægge folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver.
 • Bestå folkeskolens afgangseksamen.
 • Få mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen. De bundne prøvefag i folkeskolen er: dansk, matematik, engelsk, og fælles prøven fysik/kemi/biologi/geografi.
 • Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:
 • Får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver, eller får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium.
 • Hvis du ikke opfylder et eller flere af adgangskravene, bliver du tilbudt en optagelsesprøve og en samtale.

Optagelse fra 10. klasse

 • Søger du om optagelse fra 10. klasse gælder de samme krav som for 9. klasse samt:
 • Uddannelsesparat ved afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse.
 • Har fulgt undervisningen i 10. klasse i dansk, engelsk og matematik og gået til prøve i alle tre fag.
 • Har haft tysk eller fransk fra 6.-9. klasse.

Forlænget mulighed for retskrav

 • Hvis du søger om optagelse senest 2 år efter, at du er gået ud af 9. klasse eller 1 år efter du er gået ud af 10. klasse, kan du stadig have retskrav på optagelse.
 • Retskravet kræver at du har opfyldt alle adgangskrav i 9. klasse eller i 10. klasse 

NB: Valg af kunstnerisk fag, 2. fremmedsprog og studieretning i ansøgningen

 • I ansøgningen skal du vælge et kunstnerisk fag i 1g, hvor du kan vælge mellem billedkunst, drama, musik eller mediefag
 • Derudover skal du anføre ønske om 2. fremmedsprog, hvor du kan vælge mellem tysk, fransk, spansk, kinesisk og italiensk
 • Bemærk: Nogle studieretninger kræver et bestemt fag som 2. fremmedsprog eller kunstnerisk fag.
 • Du skal give en foreløbig tilkendegivelse om valg af studieretning, dvs. hvilken af skolens udbudte studieretninger du umiddelbart vil vælge, det endelig valg sker i løbet af grundforløbet.

Yderligere materiale og information om adgang og optagelse til forældre og elever

Ug.dk har samlet video, grafik og kort beskrivelse af ansøgningsprocessen og de nye adgangskrav. Siderne henvender sig til forældre og elever

 

Yderligere information om optagelse på gymnasiet kan du få hos UU Slagelse  Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse
www.uu.slagelse.dk  og på www.optagelse.dk

 

Optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder optagelseskravene, bliver du indkaldt til en obligatorisk optagelsesprøve. 

Der afholdes tidlig optagelsesprøve den 28. april 2021 for de ansøgere

 • fra prøvefrie skoler
 • ansøgere der ikke følger 2. fremmedsprogsundervisning

Derudover afholdes der optagelsesprøver fredag den 11. juni 2021 og mandag den 28. juni 2021 for ansøgere

 • der ikke er erklæret uddannelsesparate
 • der er vurderet uddannelsesparate, men som ikke består folkeskolens afgangseksamen
 • der ikke bekræftet det faglige niveau (se karakterkravet) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
 • der har ansøgt for sent (efter 1. marts)

Disse prøver kan også anvendes som andet prøveforsøg og evt. sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve. 

Optagelsesprøven og optagelsessamtalen

Optagelsesprøven er en 4 timers centralt stillet skriftlig opgave i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Det vil være en samlet prøve med enkeltfaglige spørgsmål.

Bedømmelsen foretages som en samlet vurdering af ansøgerens individuelle besvarelse.

Umiddelbart efter resultatet af optagelsesprøven gennemfører skolen en optagelsessamtale. Optagelsessamtalen tager udgangspunkt i den seneste uddannelsesparathedsvurdering, ansøgerens studievalgsportfolio samt resultatet af optagelsesprøven. Herefter foreligger et samlet resultat af optagelsesprøve og -samtale.

 

Herudover afholdes der en sen optagelsesprøve primo august for øvrige ansøgere.

 Dette omfatter ansøgere:

 • der er vurderet uddannelsesparate, men som ikke består folkeskolens afgangseksamen, 
 • der får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 i gennemsnit fra de lovbundne prøver, og
 • øvrige ansøgere, der skal aflægge prøven for at kunne optages på den ønskede uddannelse. 

Denne prøve kan også anvendes som andet prøveforsøg og sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve. 

 

Støtte til at gennemføre din uddannelse

Har du læseproblemer, et fysisk handicap, et psykisk handicap, eller en kronisk sygdom, kan du få særlig vejledning, støtte og hjælpemidler, så du kan gennemføre en uddannelse. Derfor, hvis du har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder må du meget gerne kontakte Slagelse Gymnasium, når du ved besked om, at gymnasiet har reserveret en plads.  

 

Online åbent hus

Vil du se mere? Så læs med her. Du kan gå på opdagelse i vores åbent hus univers herunder! Og hvis du stadig har spørgsmål, er du ALTID velkommen til at kontakte skolen.

 

LINK TIL VORES ÅBENT HUS LIVESTREAM FRA SIDSTE MÅNED

Klik her for at se livestream

 

LINK TIL VORES ÅBENT HUS-WEBSITE

Klik her for at se vores hjemmeside om åbent hus

 

LINK TIL VORES STUDIERETNINGSFOLDER

Klik her for at se vores studieretningsfolder

 

KONTAKT SKOLEN

Klik her for at se skolens kontakt info