Optagelse på stx

 

Hvordan bliver jeg optaget til stx?

Optagelse på stx foto 360

Du kan optages umiddelbart efter afslutningen af 9. eller 10. klasse, efter følgende procedure:

 • Har søgt om optagelse før 1. marts på optagelse.dk
 • Husk, at dine forældre skal underskrive din ansøgning
 • Hvis du søger senere end 1. marts vil du ikke få reserveret plads på en bestemt institution, og du skal til optagelsesprøve og samtale for at blive optaget.
 • Du får senest den 1. maj besked i e-boks om, hvor der foreløbig er reserveret en plads til dig. Din plads er reserveret, indtil institutionen kan vurdere, om du kan optages på uddannelsen.
 • Adgangskravene er som følger:

Optagelse fra 9.klasse:

 • I din uddannelsesparathedsvurderingen (upv) ser man på dine faglige, personlige og sociale forudsætninger.
 • De faglige forudsætninger er:
 • 9. klasses afsluttende standpunktskarakterer: mindst 5 i gennemsnit.
 • Har haft tysk eller fransk fra 5.- 9. klasse.
 • Aflægge folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver.
 • Bestå folkeskolens afgangseksamen.
 • Få mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen. De bundne prøvefag i folkeskolen er: dansk, matematik, engelsk, og fælles prøven fysik/kemi/biologi/geografi.
 • Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:
 • Får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver, eller får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium.
 • Hvis du ikke opfylder et eller flere af adgangskravene, bliver du tilbudt en optagelsesprøve og en samtale.

Optagelse fra 10. klasse

 • Søger du om optagelse fra 10. klasse gælder de samme krav som for 9. klasse samt:
 • Uddannelsesparat ved afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse.
 • Har fulgt undervisningen i 10. klasse i dansk, engelsk og matematik og gået til prøve i alle tre fag.
 • Har haft tysk eller fransk fra 6.-9. klasse.

Forlænget mulighed for retskrav

 • Hvis du søger om optagelse senest 2 år efter, at du er gået ud af 9. klasse eller 1 år efter du er gået ud af 10. klasse, kan du stadig have retskrav på optagelse.
 • Retskravet kræver at du har opfyldt alle adgangskrav i 9. klasse eller i 10. klasse 

NB: Valg af kunstnerisk fag, 2. fremmedsprog og studieretning i ansøgningen

 • I ansøgningen skal du vælge et kunstnerisk fag i 1g, hvor du kan vælge mellem billedkunst, drama, musik eller mediefag
 • Derudover skal du anføre ønske om 2. fremmedsprog, hvor du kan vælge mellem tysk, fransk, spansk, kinesisk og italiensk
 • Bemærk: Nogle studieretninger kræver et bestemt fag som 2. fremmedsprog eller kunstnerisk fag.
 • Du skal give en foreløbig tilkendegivelse om valg af studieretning, dvs. hvilken af skolens udbudte studieretninger du umiddelbart vil vælge, det endelig valg sker i løbet af grundforløbet.

Yderligere materiale og information om adgang og optagelse til forældre og elever

Ug.dk har samlet video, grafik og kort beskrivelse af ansøgningsprocessen og de nye adgangskrav. Siderne henvender sig til forældre og elever

 

Yderligere information om optagelse på gymnasiet kan du få hos UU Slagelse  Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse
www.uu.slagelse.dk  og på www.optagelse.dk

 

Optagelsesprøver

Ansøgeren skal altid til optagelsesprøve og -samtale på den 1. prioriterede institution. Det gælder, uanset om ansøgeren har fået reserveret plads på en anden institution. 

Ansøgere, der søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, men som ikke har retskrav på optagelse, skal ifølge loven bekræfte, at de ønsker at opretholde deres uddannelsesønske. Ansøgeren bekræfter dette ved at tilmelde sig til optagelsesprøven.

Der afholdes en tidlig optagelsesprøve i juni for de ansøgere, der med sikkerhed skal aflægge optagelsesprøve. Dette omfatter ansøgere:

 • fra prøvefrie skoler, 
 • fra efterskoler, der går på en alternativ 9. eller 10. årgang, hvor der ikke aflægges prøve, 
 • der ikke har 2. fremmedsprog fra grundskolen,
 • der har været syge ved de skriftlige eller en af det tidlige mundtlige prøver til folkeskolens afgangseksamen,
 • der har søgt om optagelse for sent, og
 • ansøgere til de treårige gymnasiale uddannelser, der ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.

Derudover vil ansøgere, der er vurderet ikke-uddannelsesparate ved den endelige uddannelsesparathedsvurdering, blive opfordret til at tage den tidlige optagelsesprøve, selv om de eventuelt har mulighed for at opnå retskrav på optagelse ved at opnå mindst 6,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Herudover afholdes der en sen optagelsesprøve primo august for øvrige ansøgere.

 Dette omfatter ansøgere:

 • der er vurderet uddannelsesparate, men som ikke består folkeskolens afgangseksamen, 
 • der får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 i gennemsnit fra de lovbundne prøver, og
 • øvrige ansøgere, der skal aflægge prøven for at kunne optages på den ønskede uddannelse. 

Denne prøve kan også anvendes som andet prøveforsøg og sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve. 

 

Støtte til at gennemføre din uddannelse

Har du læseproblemer, et fysisk handicap, et psykisk handicap, eller en kronisk sygdom, kan du få særlig vejledning, støtte og hjælpemidler, så du kan gennemføre en uddannelse. Derfor, hvis du har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder må du meget gerne kontakte Slagelse Gymnasium, når du ved besked om, at gymnasiet har reserveret en plads.