Optagelse på hf

 

Hvordan optages jeg på hf?

Optagelse på hf foto 360

Du kan optages på HF umiddelbart efter afslutningen af 9. klasse, efter følgende procedure:

 • Har søgt om optagelse før 1. marts på optagelse.dk
 • Husk, at dine forældre skal underskrive din ansøgning
 • Du får senest den 1. maj besked i e-boks om, hvor der foreløbig er reserveret en plads til dig. Din plads er reserveret, indtil institutionen kan vurdere, om du kan optages på uddannelsen.
 • Adgangskravene er som følger:
 • I din uddannelsesparathedsvurderingen (upv) ser man på dine faglige, personlige og sociale forudsætninger. De faglige forudsætninger er:  
 • 9. klasses afsluttende standpunktskarakterer: mindst 4 i gennemsnit hvis du søger HF
 • Har haft tysk eller fransk fra 5.- 9. klasse.
 • Aflægge folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver.
 • Bestå folkeskolens afgangseksamen.
 • Få mindst 4,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen. De bundne prøvefag i folkeskolen er: dansk, matematik, engelsk, og fælles prøven fysik/kemi/biologi/geografi.
 • Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, har du krav på optagelse, hvis du opnår mindst 6,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøvefag
 • Man kan ikke optages via en optagelsesprøve til HF, når man kommer direkte fra 9.klasse

NB:  Ved optagelsen skal du vælge kreativt fag på HF. Du kan vælge mellem drama, billedkunst, idræt og mediefag. Du skal være opmærksom på at fagpakken med Idræt på B-niveau forudsætter at du har valgt Idræt C som kreativt fag. Fagpakken med mediefag på B-niveau forudsætter du har valgt mediefag C som kreativt fag.

Du kan optages på HF efter 10. klasse, hvis du opfylder flg. krav:

 • Har søgt om optagelse før 1. marts på optagelse.dk
 • Husk, at dine forældre skal underskrive din ansøgning
 • Du får senest den 1. maj besked i e-boks om, hvor der foreløbig er reserveret en plads til dig. Din plads er reserveret, indtil institutionen kan vurdere, om du kan optages på uddannelsen.
 • I din uddannelsesparathedsvurderingen (upv) ser man på dine faglige, personlige og sociale forudsætninger.
 • De faglige forudsætninger er:
 • 10. klasses afsluttende standpunktskarakterer: mindst 4 i gennemsnit, hvis du søger hf.
 • Har modtaget tysk eller fransk i 6. – 9. klasse.
 • Hvis du ikke har aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, (hvis prøven blev udtrukket) skal du aflægge prøven i 2. fremmedsprog efter 10. klasse.
 • Har aflagt prøve i fællesprøven i fysisk/kemi, biologi og geografi ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller 10.-klasseprøve i fysik/kemi ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin.
 • Du har i 10. klasse modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og har herefter aflagt folkeskolens 10.-klasseprøver i disse fag.
 • Du skal have opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i henholdsvis dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.
 • Hvis du ikke opfylder et eller flere af adgangskravene til hf bliver du tilbudt en optagelsesprøve og en samtale her på skolen

Forlænget mulighed for retskrav

 • Hvis du søger om optagelse senest 2 år efter, at du er gået ud af 9. klasse eller 1 år efter du er gået ud af 10. klasse, kan du stadig have retskrav på optagelse.
 • Retskravet kræver at du har opfyldt alle adgangskrav i 9. klasse eller 10. klasse.

   

NB:  Ved optagelsen skal du vælge kreativt fag på HF. Du kan vælge mellem drama, billedkunst, idræt, musik og mediefag. Du skal være opmærksom på at fagpakken med Idræt på B-niveau forudsætter at du har valgt Idræt C som kreativt fag. Fagpakken med mediefag på B-niveau forudsætter du har valgt mediefag C som kreativt fag.

 

Yderligere materiale og information om adgang og optagelse til forældre og elever.

Ug.dk har samlet video, grafik og kort beskrivelse af ansøgningsprocessen og de nye adgangskrav. Siderne henvender sig til forældre og elever.

Yderligere information om optagelse på gymnasiet kan du få hos UU Slagelse  Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse

www.uu.slagelse.dk  og på www.optagelse.dk

 

Optagelsesprøver

Ansøgeren skal altid til optagelsesprøve og -samtale på den 1. prioriterede institution. Det gælder, uanset om ansøgeren har fået reserveret plads på en anden institution. 

Ansøgere, der søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, men som ikke har retskrav på optagelse, skal ifølge loven bekræfte, at de ønsker at opretholde deres uddannelsesønske. Ansøgeren bekræfter dette ved at tilmelde sig til optagelsesprøven.

Der afholdes en tidlig optagelsesprøve i juni for de ansøgere, der med sikkerhed skal aflægge optagelsesprøve. Dette omfatter ansøgere:

 • fra prøvefrie skoler, 
 • fra efterskoler, der går på en alternativ 9. eller 10. årgang, hvor der ikke aflægges prøve, 
 • der ikke har 2. fremmedsprog fra grundskolen,
 • der har været syge ved de skriftlige eller en af det tidlige mundtlige prøver til folkeskolens afgangseksamen,
 • der har søgt om optagelse for sent, og
 • ansøgere til de treårige gymnasiale uddannelser, der ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.

Derudover vil ansøgere, der er vurderet ikke-uddannelsesparate ved den endelige uddannelsesparathedsvurdering, blive opfordret til at tage den tidlige optagelsesprøve, selv om de eventuelt har mulighed for at opnå retskrav på optagelse ved at opnå mindst 6,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Herudover afholdes der en sen optagelsesprøve primo august for øvrige ansøgere.

 Dette omfatter ansøgere:

 • der er vurderet uddannelsesparate, men som ikke består folkeskolens afgangseksamen, 
 • der får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 i gennemsnit fra de lovbundne prøver, og
 • øvrige ansøgere, der skal aflægge prøven for at kunne optages på den ønskede uddannelse. 

Denne prøve kan også anvendes som andet prøveforsøg og sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve. 

 

Støtte til at gennemføre din uddannelse

Har du læseproblemer, et fysisk handicap, et psykisk handicap, eller en kronisk sygdom, kan du få særlig vejledning, støtte og hjælpemidler, så du kan gennemføre en uddannelse. Derfor, hvis du har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder må du meget gerne kontakte Slagelse Gymnasium, når du ved besked om, at gymnasiet har reserveret en plads.