Optagelse på hf

 

Hvordan optages jeg på hf?

Optagelse på hf foto 360

Du kan optages på HF umiddelbart efter afslutningen af 9. klasse, efter følgende procedure:

 • Har søgt om optagelse før 1. marts på optagelse.dk
 • Husk, at dine forældre skal underskrive din ansøgning
 • Du får senest den 1. maj besked i e-boks om, hvor der foreløbig er reserveret en plads til dig. Din plads er reserveret, indtil institutionen kan vurdere, om du kan optages på uddannelsen.
 • Adgangskravene er som følger:
 • I din uddannelsesparathedsvurderingen (upv) ser man på dine faglige, personlige og sociale forudsætninger. De faglige forudsætninger er:  
 • 9. klasses afsluttende standpunktskarakterer: mindst 4 i gennemsnit hvis du søger HF
 • Har haft tysk eller fransk fra 5.- 9. klasse.
 • Aflægge folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver.
 • Bestå folkeskolens afgangseksamen.
 • Få mindst 4,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen. De bundne prøvefag i folkeskolen er: dansk, matematik, engelsk, og fælles prøven fysik/kemi/biologi/geografi.
 • Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, har du krav på optagelse, hvis du opnår mindst 6,0 i karaktergennemsnit i de bundne prøvefag
 • Man kan ikke optages via en optagelsesprøve til HF, når man kommer direkte fra 9.klasse

NB:  Ved optagelsen skal du vælge kreativt fag på HF. Du kan vælge mellem drama, billedkunst, idræt og mediefag. Du skal være opmærksom på at fagpakken med Idræt på B-niveau forudsætter at du har valgt Idræt C som kreativt fag. Fagpakken med mediefag på B-niveau forudsætter du har valgt mediefag C som kreativt fag.

Du kan optages på HF efter 10. klasse, hvis du opfylder flg. krav:

 • Har søgt om optagelse før 1. marts på optagelse.dk
 • Husk, at dine forældre skal underskrive din ansøgning
 • Du får senest den 1. maj besked i e-boks om, hvor der foreløbig er reserveret en plads til dig. Din plads er reserveret, indtil institutionen kan vurdere, om du kan optages på uddannelsen.
 • I din uddannelsesparathedsvurderingen (upv) ser man på dine faglige, personlige og sociale forudsætninger.
 • De faglige forudsætninger er:
 • 10. klasses afsluttende standpunktskarakterer: mindst 4 i gennemsnit, hvis du søger hf.
 • Har modtaget tysk eller fransk i 6. – 9. klasse.
 • Hvis du ikke har aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, (hvis prøven blev udtrukket) skal du aflægge prøven i 2. fremmedsprog efter 10. klasse.
 • Har aflagt prøve i fællesprøven i fysisk/kemi, biologi og geografi ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller 10.-klasseprøve i fysik/kemi ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin.
 • Du har i 10. klasse modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og har herefter aflagt folkeskolens 10.-klasseprøver i disse fag.
 • Du skal have opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i henholdsvis dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.
 • Hvis du ikke opfylder et eller flere af adgangskravene til hf bliver du tilbudt en optagelsesprøve og en samtale her på skolen

Forlænget mulighed for retskrav

 • Hvis du søger om optagelse senest 2 år efter, at du er gået ud af 9. klasse eller 1 år efter du er gået ud af 10. klasse, kan du stadig have retskrav på optagelse.
 • Retskravet kræver at du har opfyldt alle adgangskrav i 9. klasse eller 10. klasse.

   

NB:  Ved optagelsen skal du vælge kreativt fag på HF. Du kan vælge mellem drama, billedkunst, idræt, musik og mediefag. Du skal være opmærksom på at fagpakken med Idræt på B-niveau forudsætter at du har valgt Idræt C som kreativt fag. Fagpakken med mediefag på B-niveau forudsætter du har valgt mediefag C som kreativt fag.

 

Yderligere materiale og information om adgang og optagelse til forældre og elever.

Ug.dk har samlet video, grafik og kort beskrivelse af ansøgningsprocessen og de nye adgangskrav. Siderne henvender sig til forældre og elever.

Yderligere information om optagelse på gymnasiet kan du få hos UU Slagelse  Willemoesvej 2B, 4200 Slagelse

www.uu.slagelse.dk  og på www.optagelse.dk

 

Optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder optagelseskravene, bliver du indkaldt til en obligatorisk optagelsesprøve. 

Der afholdes tidlig optagelsesprøve den 28. april 2021 for de ansøgere

 • fra prøvefrie skoler
 • ansøgere der ikke følger 2. fremmedsprogsundervisning

Derudover afholdes der optagelsesprøver fredag den 11. juni 2021 og mandag den 28. juni 2021 for ansøgere

 • der ikke er erklæret uddannelsesparate
 • der er vurderet uddannelsesparate, men som ikke består folkeskolens afgangseksamen
 • der ikke bekræftet det faglige niveau (se karakterkravet) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
 • der har ansøgt for sent (efter 1. marts)

Disse prøver kan også anvendes som andet prøveforsøg og evt. sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve. 

Optagelsesprøven og optagelsessamtalen
Optagelsesprøven er en 4 timers centralt stillet skriftlig opgave i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Det vil være en samlet prøve med enkeltfaglige spørgsmål.

Bedømmelsen foretages som en samlet vurdering af ansøgerens individuelle besvarelse.

Umiddelbart efter resultatet af optagelsesprøven gennemfører skolen en optagelsessamtale. Optagelsessamtalen tager udgangspunkt i den seneste uddannelsesparathedsvurdering, ansøgerens studievalgsportfolio samt resultatet af optagelsesprøven. Herefter foreligger et samlet resultat af optagelsesprøve og -samtale.

Herudover afholdes der en sen optagelsesprøve primo august for øvrige ansøgere.

 Dette omfatter ansøgere:

 • der er vurderet uddannelsesparate, men som ikke består folkeskolens afgangseksamen, 
 • der får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 i gennemsnit fra de lovbundne prøver, og
 • øvrige ansøgere, der skal aflægge prøven for at kunne optages på den ønskede uddannelse. 

Denne prøve kan også anvendes som andet prøveforsøg og sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve. 

 

Støtte til at gennemføre din uddannelse

Har du læseproblemer, et fysisk handicap, et psykisk handicap, eller en kronisk sygdom, kan du få særlig vejledning, støtte og hjælpemidler, så du kan gennemføre en uddannelse. Derfor, hvis du har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder må du meget gerne kontakte Slagelse Gymnasium, når du ved besked om, at gymnasiet har reserveret en plads.  

 

Online åbent hus

Vil du se mere? Så læs med her. Du kan gå på opdagelse i vores åbent hus univers herunder! Og hvis du stadig har spørgsmål, er du ALTID velkommen til at kontakte skolen.

 

LINK TIL VORES ÅBENT HUS LIVESTREAM FRA SIDSTE MÅNED

Klik her for at se livestream

 

LINK TIL VORES ÅBENT HUS-WEBSITE

Klik her for at se vores hjemmeside om åbent hus

 

LINK TIL VORES STUDIERETNINGSFOLDER

Klik her for at se vores studieretningsfolder

 

KONTAKT SKOLEN

Klik her for at se skolens kontakt info