Vi følger op på vores kvalitetsmål

Kvalitet 360Skolen skal ifølge kvalitetsbekendtgørelsen, gymnasiebekendtgørelsen og HF-bekendtgørelsen fastlægge et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen samt lave en plan for evaluering af undervisningen. Systemet skal inddrage elever og aftagere i den løbende selvevaluering og kvalitetsudvikling.

Kvalitetssystemet har et dobbelt formål. Internt giver kvalitetssystemet skolen et redskab til at sikre sig overblik over kvaliteten af uddannelse og undervisning. Eksternt giver kvalitetssystemet et billede af skolen. Resultatet af gennemførte evalueringer og de tilhørende opfølgningsplaner viser, hvordan skolen klarer sig på udvalgte områder. Det drejer sig både om, at kommende elever, forældre, lokalsamfund osv. kan danne sig et billede af skolen, og om at Undervisningsministeriet kan indhente oplysninger om skolens virke og resultater.

Systemet skal beskrive, hvilke metoder og procedurer skolen vil gøre brug af i denne sammenhæng. I bekendtgørelsen tales der om, at systemet ”skal omfatte systematiske og regelmæssige selvevalueringer”. Selvevaluering er en intern evaluering, hvor man undersøger et område med henblik på at dokumentere status samt forbedre praksis på området. Skolen skal vælge nogle nøgleområder, som omfattes af den løbende evaluering, og over en periode på 3 år skal skolen have evalueret de valgte nøgleområder.