Elevråd

Elevdemokrati på Slagelse Gymnasium

Elevrådet på Slagelse Gymnasium er et åbent udvalg for alle elever på Slagelse Gymnasium. Det betyder, at de elever, som er interesseret i at sætte deres præg på skolens udvikling, kan stille op til elevrådet.

I starten af et nyt skoleår vil det tidligere elevråd sørge for at indkalde til informationsmøde. Derefter bliver interesserede og engagerede elever valgt ind i de forskellige udvalg. Følgende udvalg vil der være i skoleåret 2019/2020:

Slagelse Gymnasiums bestyrelse
Idéforum
Velgørenheds Udvalg
Hueudvalg
Kantineudvalg
Miljø- og Indretningsudvalg
PR-udvalg
Festudvalg
Hytteturs Udvalg
Filmudvalg
Fællesudvalg

Elevrådet er bygget på faste grundprincipper og vedtægter. Ved at klikke her kan du læse vedtægterne.

Og her kan du læse hvilke visioner, formandskabet har for elevrådet 2019/2020.

På vegne af elevrådet:
Formand Julie Westergaard og Næstformand Oliver Andersen

Ved at klikke her kan du se referatet for Generalforsamling 2019.