Sygdom og sygeeksamen

Hvad nu hvis du bliver syg på en eksamensdag?

Eksamensfoto 360Hvis du ikke kan gennemføre en prøve på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, får du mulighed for at aflægge ny prøve (BEK nr 930 § 9). 
Som dokumentation for AL sygdom til alle prøver kræver skolen en lægeerklaring. Skolen forsøger at arrangere en sygeeksamen hurtigst muligt - ved skriftlige eksaminer med central opgave vil du blive tilbudt ny eksamen på den af ministeriet fastsatte dato.

Du skal ALTID RINGE eller henvende dig på kontoret HURTIGST MULIGT og træffe nærmere aftale. Du kan IKKE melde dig syg via intranettets fraværssystem i forbindelse med nogen eksaminer eller prøver.