Eksamensorientering

Din forberedelse til eksamen

Eksamensorientering foto 360Dine faglærere informerer dig om de enkelte prøver, og hvilke hjælpemidler, du må have med. Er der delprøver, vil din faglærer informere dig om, hvad du skal være særlig opmærksom på i den forbindelse. Skal du til en afsluttende eksamen, informerer din faglærer dig om ”gode råd til eksamen”.

Du skal selv:

  • læse skolens opslag på Lectio

  • jævnligt i din personlige eksamensplan i Lectio orientere dig om, hvornår du skal til prøve og i hvilket lokale prøven foregår (evt. ændringer finder du kun i din Lectio-eksamensplan)

  • via opslag på Lectio hjemmefra orientere dig om din siddeplads i hallen

  • downloade relevante læremidler fra undervisningen, som ikke er "egne læremidler"

  • medbringe relevante og tilladte hjælpemidler (computer, bøger, skriveredskaber, formelsamlinger osv.)

Hvis der i forbindelse med mundtlig eksamen skal bruges apparatur i forberedelsestiden, sørger skolen for, at det er til rådighed.

Via nedenstående link kan du få et samlet overblik over de vigtige ting, som du skal være opmærksom på i eksamenssituationen.

 

SGs eksamensorientering 2019