Brobygning

Kære kommende brobygningselev på Slagelse Gymnasium

Slagelse Gymnasium kan med både STX og HF tilbyde dig mange valgmuligheder med hensyn til fag, studieretninger og forløb samt et skolemiljø med et godt fællesskab og høj faglighed.

Hvis du går i 8. klasse, 9. klasse eller 10. klasse har du mulighed for, at komme i brobygning på Slagelse Gymnasium. Brobygningsforløbene på Slagelse Gymnasium er todages-, tredages- eller ugeforløb og forgår typisk fra kl. 8:15 til kl. 13:50. Selve forløbet er tilrettelagt sådan, at du som brobygger bl.a. får mulighed for at:

-          Møde forskellige typer af fag, både dem du kender, som dansk og matematik, men også nye som psykologi og mediefag.
-          Få et realistisk indblik af en gymnasial ungdomsuddannelse, så du er forberedt bedst muligt på at træffe det rigtige uddannelsesvalg.
-          Få et indtryk af skolemiljøet gennem bl.a. observering af undervisning i skolens 1.g. klasser og via kontakt med nuværende elever.

Hvis du gerne vil i brobygning på Slagelse Gymnasium, skal du tilmelde dig via din skole og UU Vestsjælland – se http://uuvestsjaelland.dk/

Vi glæder os meget til at se dig på Slagelse Gymnasium