Eliteidræt Slagelse Gymnasium

Slagelse Gymnasium hjælper dig med at skabe de bedste betingelser for, at du kan dyrke eliteidræt, samtidig med at du tager en ungdomsuddannelse.  

Eliteidræt – balance mellem skole og idræt

På Slagelse Gymnasium hjælper vi eliteidrætseleverne med at skabe de bedste betingelser for at få en hverdag til at fungere optimalt. Vi tror på, at idræt motiverer til faglighed og ikke mindst skaber glade velfungerende elever. Det er skolens overordnede målsætning at skabe de bedste mulige rammer for at kunne dyrke eliteidræt, samtidig med at der tages en ungdomsuddannelse.

De rigtige rammer skaber vores to eliteidræts-ordninger: Team Danmark-ordningen og Slagelse Talent og Elite-ordningen (STE) som du kan læse om nedenfor.

Som eliteidrætselev får du tilknyttet en idrætskoordinator, der hjælper dig med at planlægge og skabe balance i din skoletid, idræt og fritid. I samarbejde med Slagelse Talent og Elite afvikler idrætskoordinatoren flere gange årligt trivselssamtaler og orienteringsaftener for dig og din familie.

Alle eliteidrætselever på STX og HF kan vælge den studieretning/fagpakke, som de ønsker, men vi vejleder gerne hvilke studieretninger/fagpakker, der kan være mest gunstig for dig at vælge.

 
Team Danmark-ordningen

Hvis du er Team Danmark-elev, og dermed en af de dygtigste til din sportsgren i Danmark, så kræver det planlægning og et stort overskud også at gå i gymnasiet. På Slagelse Gymnasium gør vi alt, hvad vi kan, for at hjælpe og støtte dig, så vi i fællesskab kan sikre, at du kommer så godt som muligt igennem din uddannelse.

Vores Team Danmark-koordinator, Majbritt Augustinus, hjælper dig, i samarbejde med Team Danmark, trænere og dit forbund, med at planlægge en hverdag, der skaber balance mellem skole, idræt og fritid.

Det betyder bl.a.:

  • Mulighed for forlænget uddannelsesforløb: 4-årigt STX og 3-årigt HF
  • Supplerende undervisningstimer ved fravær grundet Team Danmark-aktiviteter
  • Fraværsordning omkring sportsligt fravær
  • Støtte og vejledning fra Slagelses Team Danmark-koordinator
  • Mulighed for fleksible aftaler omkring skriftlige afleveringer
  • Mulighed for at få flyttet eksamener og prøver
  • Mulighed for at få tilknyttet ’study buddies’; samarbejde med andre elever, der deler noter fra undervisning og lign.
  • Skolen sætter fokus på elevernes Life Skills-færdigheder, så eleverne bliver i stand til at håndtere hverdagen og kombinere skole, eliteidræt og sociale aktiviteter
  • Et velfungerende gymnasium med fokus på fællesskab og idræt


Hvis du har spørgsmål, er du er altid velkommen til at kontakte Team Danmark-koordinator Majbritt Augustinus på majb4154@ slagelse-gym.dk eller ring til: 22 84 21 54

Slagelse Talent og Elite-ordningen

Er du særlig talentfuld idrætsudøver, men ikke helt opfylder kravene til at blive Team- Danmark elev, har vi på Slagelse Gymnasium en samarbejdsordning med Slagelse Talent og Elite, der giver dig mulighed for at kombinere elitesport med en gymnasial uddannelse. Sammen hjælper vi dig med, at du får balance i hverdagen og kommer sikkert igennem din uddannelse, mens du passer din træning og dine sportslige ambitioner.

Læs mere om optagelsesproceduren https://slagelsetalentogelite.dk/optagelse

Hvis du har spørgsmål, er du er altid velkommen til at kontakte eliteidrætskoordinator Majbritt Augustinus på majb4154@ slagelse-gym.dk eller ring til: 22 84 21 54

Få mere information inde på https://slagelsetalentogelite.dk/