Studieture

I 2.g/2.hf arrangeres en studietur, som giver et nyt og større perspektiv på den daglige undervisning.

 

Rejserne koster typisk mellem 3.500-4.200 kr. afhængig af, hvor rejsen går hen. Skolen har bestemt, at en studietur max må koste 4.200 kr. pr. elev og det skal dække transport, ophold og udgifter til ekskursioner. Derudover skal den enkelte elev – og jer som forældre – påregne lommepenge til turen.

 

Planlægningen af de enkelte studieture er som følger:

  • Ansøgning om studietur skal afleveres til rektor. Blanket hertil ligger på Lectio.
  • Elevafstemning: I slutningen af 1.g/1hf eller indenfor de første par uger af 2.g/2hf afholder teamlederen en skriftlig og anonym afstemning i klassen for at afgøre om der er tilslutning til en studietur.
  • Rejsetilbud: Klassens lærere aftaler på 1. semestermøde i 2.g/2hf, hvilket/hvilke tilbud (max. 2), eleverne skal have. Rejserne skal indeholde elementer, som styrker elevernes interkulturelle kompetence. Elevernes udgift til rejse/overnatning/mad og større ekskursioner på destinationen må maximalt blive 4200 kr. Der skal rejse min. 2 lærere repræsenterende 2 fag med hver klasse. Det ene fag skal være et studieretningsfag. Hvis 2 klasser rejser til samme destination, er det tilstrækkeligt med 3 lærere, såfremt mindst en af lærerne har eleverne i begge klasser.
  • Hvis to lærere tilbyder en udvekslingsrejse, skal den være et af tilbuddene til eleverne.
  • Rejsen skal godkendes af rektor. Når et passende rejsetilbud er indhentet, så reservér rejsen ellers risikerer du at tilbuddet bortfalder og må starte forfra.
  • Elev/forældretilkendegivelse: Umiddelbart efter der er indhentet et rejsetilbud fremlægger de involverede lærere tilbuddene for klassen. Dette skal ske i starten af 3. semester. Tilbuddene skal indeholde en skriftlig beskrivelse af formål, indhold og pris, samt en svarblanket hvor eleverne og den person der betaler rejsen kan skrive under. Efter min. 2 dages betænkningstid tilkendegiver eleverne skriftligt (afleverer svarblanket) om de er indforståede med de rejsebetingelser, der fremgår af tilbuddet. Eleverne skal have mulighed for at udfylde svarblanketten hjemme så de sikres anonymitet over for kammeraterne.
  • Pas, visum osv.: Sammen med Elev/forældretilkendegivelse undersøges, hvilke statsborgerskaber, der er repræsenteret i den givne klasse. Herefter undersøges – via en henvendelse til rejselandets ambassade - om der gælder særlige indrejseregler for nogle af de repræsenterede statsborgerskaber. Hvis en elev skal søge visum, skal det gøres i god tid, og det skal sikres, at alle elever har et gyldigt pas, en gyldig opholdstilladelse

Man skal også være opmærksom på, at for elever over 18 år med andet statsborgerskab end dansk gælder det, at deres pas skal være gyldigt i mindst 6 mdr. ved indrejsen i Danmark. Ellers kan de ikke få lov at rejse ind igen.
I tilfælde af at der er statsløse elever, skal udlændingeservice kontaktes og herigennem vil det være muligt at få udstedt midlertidige rejsepapirer. Sagsbehandlingen for at få et rejsedokument eller fremmedpas er ca. 8-10 uger; man skal henvende sig i Udlændingeservice servicecenter i Ryesgade 53, 2100 København Ø eller hos Slagelse Politi.
For flere informationer se Udlændingeservice hjemmeside: www.nyidanmark.dk
Eller kontakt dem på E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (svartid ca. 1 måned).