Ledig stilling som økonomi- og administrationschef

 

 

Stillings- og Personprofil

Økonomi- og administrationschef

Slagelse Gymnasium

Januar 2021

 

Kort om Slagelse Gymnasium

Slagelse Gymnasium er et af landets største gymnasier. Vi er et moderne gymnasium med dygtige elever og et dygtigt og engageret personale. Vi sætter barren højt og har høje ambitioner på vores elevers vegne­ –  høje ambitioner er altid velkomne på Slagelse Gymnasium.

Slagelse Gymnasium blev grundlagt i 1507 som Slagelse Latinskole. I dag holder vi til i nyere og velholdte bygninger, som primært er fra 1977. Vi har bygget til, både i 2011 og 2015 for at rumme vores mange elever og ansatte.

Slagelse Gymnasium er en velrenommeret uddannelsesinstitution i Slagelse. Det er vores ambition, at vi fortsat skal være det foretrukne uddannelsesvalg, når man bor i Slagelse Kommune og omegn. Derfor arbejder vi hele tiden med at udvikle et pædagogisk og fagligt velfunderet uddannelsestilbud, samtidig med at klasselokaler og fællesarealer følger med tiden. Gennem denne kombination sikres de bedste vilkår for, at lærerne kan facilitere den bedst mulige læring og på den måde optimere elevernes kompetencer. Vi prioriterer It og forsøger løbende at optimere de tekniske løsninger, så de kan inddrages på en givende måde dels i undervisningen, dels i at understøtte personalets arbejdsprocesser.

Vi har særligt fokus dels på de naturvidenskabelige fag gennem tidssvarende klasselokaler samt teknisk apparatur. Derudover giver vi eleverne mulighed for at deltage i akademiet for talentfulde unge, forskellige Masterclasses samt olympiader og sprog. Vi har forskellige internationale samarbejdsaftaler blandt andet med gymnasier i USA og Kina. Vi mener, at det er væsentligt at træne de interkulturelle kompetencer for at kunne blive aktive medborgere i en globaliseret verden.

Vi har et særligt samarbejde med Slagelse Talent og Elite samt Team Danmark, hvor vi giver vores elever mulighed for at dyrke idræt på eliteniveau. Desuden deltager vi aktivt i sportsstævner med vores elever. Vi er for øjeblikket danmarksmestre i gymnasievolleyball for femte år i træk.

Den kreative og sociale del af gymnasielivet er også vigtig for, at studenterne springer ud som hele og dannede unge mennesker. Hvert år har vi en meget stor musicalopsætning, hvor alle vores elever har mulighed for at deltage. Vi mener, at det er dannelse og uddannelse på meget højt niveau at være med i en stor produktion, hvor hver især har et ansvar for at få forestillingen til fungere, uanset om man er skuespiller, musiker, instruktør eller på lysholdet. Alle er lige vigtige.

Slagelse Gymnasium har en sund økonomi. Vi har et skarpt fokus på kerneydelsen, herunder hvordan kvaliteten sikres i en tid med økonomiske tilpasninger, fordi vi som landets øvrige uddannelsesinstitutioner er presset økonomisk.

Vi har en stærk kultur, hvor alles bidrag er med til at sikre vores fællesskab, som har en god stemning og stor hjælpsomhed og arbejdsglæde. Vi sætter pris på humor og en uformel tone.

Slagelse Gymnasium har ca. 150 ansatte, 1250 elever, 46 klasser fordelt på 37 STX-klasser og 9 HF- klasser. Rektor er Lotte Büchert og bestyrelsen består af 10 medlemmer. For yderligere oplysninger se på www.slagelse-gym.dk

 

Vision og mission

På Slagelse Gymnasium arbejder vi løbende på mange forskellige niveauer med at få vores vision og mission til at leve og danne rammen om, at eleverne og deres læring er i centrum.

Vision

                                                      

Sammen åbner vi verden

Vi er nysgerrige og udfordrer den enkelte fagligt og personligt.

Vi har et stærkt fællesskab præget af gensidig respekt.

Vi tager ansvar og skaber plads til drømme.

Mission                                         

Vores mission er at tilbyde ungdomsuddannelser af høj kvalitet der sikrer, at eleverne op når størst mulig læring, der giver mulighed for at åbne verden.

Økonomi - og Administrationschefen opgaver

Som vores nye Økonomi- og administrationschef skal du have en udpræget lyst til at arbejde i en uddannelsesinstitution, hvor eleverne og deres læring er i centrum, hver eneste gang vi træffer en beslutning.

Hos os vil du få mange forskellige opgaver, dine dage vil sjældent være ens eller til at planlægge, fordi din dør altid vil stå åben for elever og medarbejdere. Vi forventer desuden, at du deltager aktivt i skolens arrangementer, som skolebal, åbent hus, mm. Derfor er det vigtigt, at du har en stor interesse i, og motivation for at arbejde sammen med alle vores medarbejdere og unge mennesker – vores elever.

Du skal kunne bevæge dig i et komplekst miljø med en opgaveportefølje, der spænder over mange forskellige typer aktiviteter fra økonomi over it-drift og bygningsvedligeholdelse. Det betyder, at du skal have en bred indsigt og interesse for hele driftsområdet på en skole. Du bliver en del af vores ledelses-team, hvor du indgår på lige fod med de pædagogiske ledere. Din nærmeste sparringspartnere er rektor og det øvrige ledelsesteam. Skolens medarbejdere og elever er også daglige samarbejdspartnere.

Det er afgørende, at du kan bevæge dig dynamisk og fleksibelt mellem administration/drift og det pædagogiske arbejdsfelt. Du skal være nysgerrig på og motiveres af arbejdet med uddannelsesudvikling, uddannelsesplanlægning og læring generelt. Derfor er det vigtigt, at du har en tydelig interesse i det faglige og undervisningsmæssige felt.

Din fornemmeste opgave er at understøtte ledelsen og skolen i alt arbejde omkring økonomi, budget, økonomistyring, administration, drift, it og bygningsvedligeholdelse. Du vil have dagligt personaleansvar for 14 medarbejdere, sekretærer, pedeller, it-medarbejdere, bibliotekar og kantinemedarbejdere. Det er vigtigt, at du er bevidst om at TAP-personalet vigtigste opgave er at servicere, så de spiller ledelsen, lærerne og hinanden gode, til gavn for vores elever og deres læring. For at dette kan finde sted, skal du have blik for, at vi hele tiden udvikler og optimere vores driftsopgaver.

Eksempler på konkrete opgaver:

 • • Skolens budget og økonomi
 • • Måneds-, kvartals- og årsrapportering, herunder udarbejdelse af årsregnskab
 • • Sikre styringen af den rette balance mellem skolens elevtal og skolens aktiviteter
 • • Udvikling og præsentation af relevant ledelsesinformation
 • • Løbende optimering af principper og metoder på økonomiområdet
 • • Nærmeste samarbejdspartner til lønfællesskab
 • • Personalejura
 • • Bygningsdrift
 • • Repræsentation i SU – beredskab og arbejdsmiljø
 • • IT ansvarlig, herunder GDPR
 • • Analyser og ad hoc-opgaver (administration)

Derudover er du daglig personaleleder for TAP-personale, og hvad der dertil hører af ledelsesmæssige opgaver.

Økonomi- og administrationschefen faglige kompetencer

Du skal være en leder, der har en udpræget lyst til at være en del af et ledelsesteam, og lyst til at bidrage med egen faglighed i teamet. Du skal tænke ledelse og identificere dig med lederrollen i et uddannelsesmæssigt miljø. Analytisk tæft og overblik er væsentlige faglige kompetencer. Kompetencerne og lysten til at arbejde med budgetlægning, økonomistyring og skoledrift er afgørende for at du kommer til at trives i stillingen. Du skal have indsigt i regneark og kunne liste forskellige fremtidsscenarier for skolens økonomi og bemanding. Nøgleordene er tidlig forberedelse, præcision, planlægning og opfølgning samt rettidig omhu.

Du skal have så god en indsigt i – eller til at begynde med så stor interesse for – skolens udfordringer, at du kan perspektivere de faglige diskussioner med administrative og økonomiske vinkler.

Hvis du har projektledelseserfaring, vil være en stor fordel. Du kommer ofte til at stå i spidsen for konkrete projekter, der skal rammes ind, koordineres og styres med en lang række interessenter og projektdeltagere. I stillingen ligger der også en del driftsopgaver, som du vil være alene om at udføre.

I gymnasieskolen sker der ofte store forandringer, og vi skal altid være rede til at påtage os nye udfordringer. Du vil få en vigtig opgave i at implementere en række af disse forandringer i samarbejde med det ledelsesteam du indgår i. Derfor vil kendskab til forandrings- og transformationsledelse, og hvordan man påtager sig en lederrolle under store forandringer være en fordel.

En anden væsentlig opgave er at have en god indsigt i egne kompetencer, og i vores øvrige medarbejderes kompetencer, så du evner at sætte det bedste hold, så projekter og opgaveløsning bemandes med de bedst mulige ressourcer.

Vi foretrækker, at du har en kandidatuddannelse eller tilsvarende med fokus på både økonomi og administration, gerne i kombination med relevant erhvervserfaring og lederuddannelse. Du forventes at have bred og velfunderet erfaring med økonomistyring og ledelse. Har du mindre ledelseserfaring vil der være stort fokus på dit ledelsespotentiale.

Økonomi- og administrationschefens personlige kompetencer

Du skal have en dialogbaseret og temaorienteret ledelsesstil, der involverer og motiverer, og være en engageret leder for dine medarbejdere. Du bliver en del af vores ledelsesteam, hvor du indgår på lige fod med de pædagogiske ledere, og derfor forventer vi, at du har et stærkt blik for, at det er eleverne og deres læring som er i centrum.

Du skal være tydelig med, hvad du vil, men samtidig lydhør og åben i relationen med ledere, medarbejdere og elever. Som økonomi- og administrationschef er du empatisk og leder tillidsbaseret og kan indgå i dialog med alle medarbejdere om både de daglige opgaver og de mere vanskelige udfordringer. Du skal være robust og have en høj integritet, så du agerer sikkert i relationer til medarbejdere og elever. Forventningsafstemning og kommunikation er vigtige nøgleord hos os.

Åbenhed og evnen til at skabe relationer er afgørende kompetencer i denne stilling. Vi har en flad struktur, hvilket stiller krav til ledelsen om at skabe et agilt og fleksibelt samarbejdsmiljø. Du skal gøre brug af organisationen, så delegering af ledelseskompetence og ansvar medvirker til ejerskab og engagement i de beslutninger, der træffes og i de indsatser og projekter, der iværksættes. Det tværgående samarbejde er helt nødvendigt på skolen, hvorfor gode samarbejdsevner er væsentlige kompetencer hos dig.

Du skal være en tydelig afslutter, der sætter en ære i, at alt der er iværksat følges til dørs og implementeres. Gode evalueringsevner er væsentlige.

Sammen med det øvrige ledelsesteam skal du medvirke til målrettet at arbejde for, at skolen er en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdere, samt et gymnasium som både vægter høj kvalitet i undervisningen og høj trivsel for eleverne. Dette forudsætter en tydelig kommunikerende, involverende og rummelig samarbejdsstil, hvor alle arbejder for at realisere skolens forskellige strategier, mål og visioner.

Du skal være en leder med en åben ledelsesstil. Sammen med den øvrige ledelse har du en vigtig opgave i at medvirke til at udvikle vores store attraktivt gymnasium.

Du skal samtidig kunne håndtere konflikter professionelt og turde udfordre. Du skal have modet til at træffe beslutninger, også selvom de ikke altid er gode for alle. Vi står over for store udfordringer og forventninger fra omverdenen, hvorfor du skal kunne udfordre konstruktivt og turde gå nye veje.

 

Generel information

Adresse:                                        

Slagelse Gymnasium

Willemoesvej 2A

4200 Slagelse

 

Stilling:

Administrationschef

Reference:

Rektor Lotte Büchert

Ansættelsesvilkår:        

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst.

Tiltrædelse:                             

1. april 2021 eller snarest derefter

Nøgletal:                                        

Budget:  ca. 95 mio.kr.

Ca. 150 medarbejdere, 1250 elever, 46 klasser fordelt på 37 STX-klasser og 9 HF-klasser

Du kan kontakte :                        

Rektor Lotte Büchert på telefon 20 52 35 24

Rekrutteringsprocessen:     

Ansøgningsfrist 31. januar kl. 22.00

 1. samtale: 5. februar 2021
 2. samtale: 23. februar 2021
 3. Test: Uge 6 2021

Referencer indhentes:

23./24. februar 2021

Materialer til inspiration:       

Der henvises først og fremmest til Slagelse Gymnasiums hjemmeside www.slagelse-gym.dk

Ansøgning sendes til:

Elektronisk til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., Mrk. ”Økonomi- og administrationschef” i emnefelt.