Første skoledag - 12. august 2020

Alle nye elever møder kl.9.00 på Boldbanen

 

Velkommen til et nyt skoleår.

 

Alle 1.g og 1.hf elever møder kl. 9.00 på Boldbanen.

Alle andre elever følger skemaet.

 

Husk at I stadig skal vaske hænder, spritte af og holde afstand.  

Hvis I er i tvivl om fremmøde så kan COVID retningslinjerne læses her. eller på forsiden af Lectio