Første skoledag - 12. august 2020

Alle nye elever møder kl.9.00 i Hallen

 

Velkommen til et nyt skoleår.

 

Alle 1.g og 1.hf elever møder kl. 9.00 i Hallen.

Alle andre elever følger skemaet.

 

Husk at I stadig skal vaske hænder, spritte af og holde afstand.  

Hvis I er i tvivl om fremmøde så kan COVID retningslinjerne læses her. eller på forsiden af Lectio