Innovationscamp og vinderne

Innovationscamp for 2.g. klasserne med idræt på A-niveau.

Onsdag den 12/12 startede med indledende interviews for at afdække målgruppens adfærd og behov. Derefter gik eleverne om torsdagen i gang med at afdække huller i deres viden om målgruppen, som interviewet ikke havde afdækket. Eleverne blev ledt igennem de nødvendige processer i innovationsmodellen: "Liedtka modellen" af 4 SDU studerende: Søren,Tue, Caroline og Rasmus fra Institut for Idræt og Biomekanik i Odense. Dette ledede vores idrætselever frem til løsningsforslag til den givne case. Eleverne skulle generere mange ideer og så efterhånden skære dem ned til 3, som de ville gå videre med sidste på eftermiddagen. Særligt effektiv var metoden "Byg og beskriv", hvor eleverne skulle bygge en prototype af deres 3 bedste idéer, der skulle forklares for et brugerpanel for de 2 andre klasser.

Torsdag den 13/12 blev en lang arbejdsdag, der startede kl. 8.15 og sluttede kl. 19.30.
Fredag den 14/12 om formiddagen blev de 3 idéer skåret ned til en idé. Derefter gik processen med at få lavet et salg af idéen i gang. Eleverne lavede en 5 minutters pitch, der først blev fremført for nogle orakler bestående af idrætslærere og dramalærere, der ikke havde noget med klasserne at gøre. De gav gode råd og vejledning, som yderligere skulle kvalificere den efterfølgende pitch foran et udvælgelsespanel, hvor de 6 grupper fra hver klasse blev skåret ned til 2.
2 grupper fra hver af de 3 klasser kom i eftermiddagens pitch-finale, der således bestod af ideerne:
Case 1: Flere aktive piger i Slagelse Kommune. Idéer: "Water Spinning" og "Fitpoints".
Case 2: Bevægelsesåren. Idéer: "Løbebanen" og "Vildmarksbadet".
Case 3: Brede fællesskaber mellem unge i Posthuset. Idéer: "Fredagsbar i Posthuset" og "Hjemmesiden".
Efter længere tids votering i det kompetente dommerpanel bestående af Kommunalpolitiker Britta Huntley, underviser i innovation på idrætsuddannelse i Odense Lars Elbæk og vores egen rektor Lotte Büchert, blev det idéen "Løbebanen" af Emilie C, Ida, Jonas G og Victor fra 2.t, der vandt innovationskonkurrencen.
Tillykke til vinderne!
Alle elever fra de 3 klasser 2.e, 2.t, og 2.y med studieretningen idræt A - samfundsfag A - matematik B arbejdede intenst fra onsdag til fredag, og alle er kommet frem til nogle gode idéer til de 3 cases. Et forløb, der med sikkerhed har været lærerigt og personligt udviklende.
Se billeder fra processen og af vinderne i slideshowet her.

Slider