GLOBAL SOCIETY CLASS

VERDEN PÅ ENGELSK

August er glad for at tale engelsk, og det får han virkelig lov til, da der undervises på engelsk i stedet for dansk i mange fag på denne studieretning. Han ønsker at blive et engageret og klogt menneske i den inter­nationale verden, der både forstår hvordan virksomheder, lande og globale markeder fungerer. Han håber på at kunne gøre en for­skel også ift. problemstillinger som globale klimaforandringer og ulighed. Han overvejer at læse miljøvidenskab på universitetet.

ER DU NYSGERRIG PÅ DEN INTERNATIONALE VERDEN?

På Global Society Class bliver du skarp til verdenssproget engelsk. Mange fag i studieretningen beskæftiger sig med internationale problemer som fx international politik, global konflikthåndtering og klimaforandringer.

Du vil komme ud på rejser, hvor du får lov at reflektere over og arbejde med forskellige udfordringer på egen hånd. Du får adgang til de fleste samfundsvidenskabelige, økonomiske og humanistiske uddannelser og får muligheden for at blive en nuanceret og dygtig verdensborger.

STUDIERETNINGSFAG
Engelsk A
Samfundsfag A