4. marts 2024

Information om dimission

Kære kommende studenter og forældre

Tiden for de sidste eksaminer og dimissionen nærmer sig, og vi glæder os til at byde jer og jeres forældre og pårørende velkommen på Slagelse Gymnasium, så I kan blive fejret.

Der vil være to arrangementer, nemlig huepåsætning og dimission. Her kommer der noget vigtig information om disse to arrangementer.

Huepåsætning

Huepåsætningen vil foregå på idrætsanlægget, hvor der stilles telte op, så I kan blive taget i mod af jeres pårørende og få taget billeder. Det betyder, at når I har været oppe i jeres sidste fag og modtaget jeres karakter, så går I ud af enten Finger 1, 2 eller 3 alt efter hvor I befinder jer på skolen. Uden for fingrene har jeres pårørende mulighed for at tage imod.

Det er dog vigtigt, at I rydder op efter jer, og smider jeres affald ud, så der er plads til de næste som kommer.

Vi henstiller på det kraftigste til, at I ikke kaster med konfetti, da det er meget vanskeligt at fjerne fra græsset.

Dimission

Dimissionen foregår klassevis, tiderne for de enkelte klasser følger når vi kender tiderne for de sidste eksamener.
Dimissionerne vil blive afviklet d. 26. og 27 juni.
Efter dimissionen vil der være en kort reception for jeres pårørende og jer for at fejre I er blevet studenter.
Hver elev kan have fire pårørende med til dimissionen. Det er dog vigtigt at huske at aflevere alle bøger. Når I har afleveret alle jeres bøger får I udleveret billetterne som giver adgang til dimissionen.

Med venlig hilsen
Rektor, Lotte Büchert

Nyheder & aktiviteter

TAK for alle ansøgningerne

Ansøgningsfristen til det kommende skoleår udløb fredag den 1. marts 2024. Vi siger tusind tak for de mange ansøgninger til både STX, HF og glæder

Læs mere