20. april 2023

Information om dimission

Kære kommende studenter og forældre

Tiden for de sidste eksaminer og dimissionen nærmer sig, og vi glæder os til at byde jer og jeres forældre og pårørende velkommen på Slagelse Gymnasium, så I kan blive fejret.

Der vil være to arrangementer, nemlig huepåsætning og dimission. Her kommer der noget vigtig information om disse to arrangementer.

Huepåsætning

Huepåsætningen vil foregå på idrætsanlægget, hvor der stilles telte op, så I kan blive taget i mod af jeres pårørende og få taget billeder. Det betyder, at når I har været oppe i jeres sidste fag og modtaget jeres karakter, så går I ud af enten Finger 1, 2 eller 3 alt efter hvor I befinder jer på skolen. Uden for fingrene har jeres pårørende mulighed for at tage imod.

Det er dog vigtigt, at I rydder op efter jer, og smider jeres affald ud, så der er plads til de næste som kommer.

Vi henstiller på det kraftigste til, at I ikke kaster med konfetti, da det er meget vanskeligt at fjerne fra græsset.

Dimission

Dimissionen foregår klassevis, og I kan se i skemaet nedenfor, hvor og hvornår det foregår.

Efter dimissionen vil der være en kort reception for jeres pårørende og jer for at fejre I er blevet studenter.

Hver elev kan have fire pårørende med til dimissionen. Det er dog vigtigt at huske at aflevere alle bøger. Når I har afleveret alle jeres bøger får I udleveret billetterne som giver adgang til dimissionen.

Med venlighilsen
Rektor
Lotte Büchert

Nyheder & aktiviteter

Nye IT-tiltag på SG

IT-værktøjer og IT-kompetencer er en central del af mange fag i gymnasiet. Men vi har, ligesom mange andre grundskoler og ungdomsuddannelser, i de senere år

Læs mere

Ny elev?

Vi glæder os til at tage imod dig d.10.8.2023 kl. 9.00. Skolestarten er en glædelig tid, og vores elever, lærere og øvrige ansatte er alle

Læs mere

Invitation til skolebal

Kære elev på Slagelse Gymnasium – og kære familie Du og dine nærmeste inviteres hermed til at deltage i skoleballet d.12.5.2023 – et af årets

Læs mere

Forårskoncert 2023

Den 27. april kl. 19:00 – 21:00 holder vi her på SG vores årlige forårskoncert, og vi glæder os allerede. Alle interesserede er inviterede til

Læs mere