8. juni 2022

Student 2022

Tiden for de sidste eksaminer og dimissionen nærmer sig, og vi glæder os til at byde vores afgangselever og deres forældre og venner velkommen på Slagelse Gymnasium, så I kan blive fejret.

Der vil være to arrangementer, nemlig huepåsætning og dimission.

Huepåsætning
Huepåsætningen vil foregå på idrætsanlægget, hvor der stilles telte op, så I kan blive taget imod af jeres nærmeste og få taget billeder. Det betyder, at når eleven har været oppe i sit sidste fag og modtaget sin karakter, så går vedkommende ud af enten Finger 1, 2 eller 3 alt efter hvor den sidste eksamen er. Uden for fingrene har jeres venner og familie mulighed for at tage imod.

Det er dog vigtigt, at I rydder op efter jer og smider jeres affald ud, så der er plads til de næste, som kommer.

Vi henstiller til, at I ikke kaster med konfetti, da det er vanskeligt at fjerne fra græsset.

Dimission onsdag den 22. juni og torsdag den 23. juni.
Dimissionen foregår klassevis, og I kan i skemaet nedenfor se, hvor og hvornår den foregår.

Efter dimissionen vil der være en kort reception for jeres nærmeste og jer for at fejre, at I er blevet studenter.

Hver elev kan have fire personer med til dimissionen. Det er dog vigtigt at huske at aflevere alle bøger. Når I har afleveret alle jeres bøger får I udleveret billetterne som giver adgang til dimissionen.

Nyheder & aktiviteter

Nye IT-tiltag på SG

IT-værktøjer og IT-kompetencer er en central del af mange fag i gymnasiet. Men vi har, ligesom mange andre grundskoler og ungdomsuddannelser, i de senere år

Læs mere

Ny elev?

Vi glæder os til at tage imod dig d.10.8.2023 kl. 9.00. Skolestarten er en glædelig tid, og vores elever, lærere og øvrige ansatte er alle

Læs mere

Information om dimission

Kære kommende studenter og forældre Tiden for de sidste eksaminer og dimissionen nærmer sig, og vi glæder os til at byde jer og jeres forældre

Læs mere

Invitation til skolebal

Kære elev på Slagelse Gymnasium – og kære familie Du og dine nærmeste inviteres hermed til at deltage i skoleballet d.12.5.2023 – et af årets

Læs mere