Matematikvejledning

MatematikvejledernePå Slagelse Gymnasium er vi to
matematikvejledere, som er uddannet til at hjælpe elever med særlige matematikvanskeligheder.

I starten af skoleåret screenes
alle elever i 1.hf med henblik på at afdække deres færdigheder i talforståelse, regneoperationer, hukommelse
og planlægning. De elever, som ser ud til at have særlige vanskeligheder, indkaldes
til en samtale med en matematikvejleder og evt. yderligere testning for at
finde ud af, hvilken form for hjælp eleverne har brug for.

Andre elever som undervejs i
gymnasieforløbet oplever særlige vanskeligheder med matematik kan henvende sig
direkte til os i vores åbne konsultation (se skolens elektroniske info-tavler) eller
bede studievejlederen eller en af faglærerne om at tage kontakt til os.

Matematikvejledningen på Slagelse
Gymnasium tager i det hele taget udgangspunkt i, at elever, der har særlige
vanskeligheder med matematik og som har et ønske om at arbejde med ændre
situationen i faget kan få hjælp til dette.

Vores vejledning foregår individuelt
eller i par og her sætter vi gang i understøttende aktiviteter, med det formål,
at eleven kan kompensere for sine vanskeligheder.

Det kan bl.a. være:

·
arbejde med grundlæggende matematiske
emner som talforståelse og talbehandling.

·
arbejde med problemløsningsstrategier
og hukommelsestræning.

·
ideer til hjemmetræning vha. diverse
apps.

Vores kontor ligger på 1.sal i
overbygningen i O7.

Med venlig hilsen matematikvejlederne:

Brit Ringsmose (BR) og Lone Avlund
Guldager (LG)