• undervisning-slide3-1466x979

Læsevejledning

Foto - læsevejleder 360På Slagelse Gymnasium er vi tre læsevejledere, som er uddannet til at hjælpe elever med særlige læse- og skrivevanskeligheder, blandt andet ordblindhed.

I løbet af efterårssemesteret screener vi alle elever i 1.g og 1.hf med henblik på at afdække deres færdigheder i læsning og stavning. De elever, som ser ud til at have særlige vanskeligheder, vil blive tilbudt en samtale med en læsevejleder og evt. yderligere testning for at finde ud af, hvilken form for hjælp eleverne har brug for.

I skoleåret 2016/17 har vi fordelt de nye 1. klasser på flg. vis:

Hanne Wiggers (HW): 1b, 1d, 1n, 1u og 1p

Marianne R. Bay (MR): 1a, 1f, 1x, 1z og 1r

Lene Nørreby (LN): 1c, 1k, 1t, 1v, 1y, 1o og 1q

Vores læsevejledning på Slagelse Gymnasium tager i det hele taget udgangspunkt i, at elever, der undervejs i forløbet oplever særlige læse- eller skrivevanskeligheder, kan henvende sig personligt til klassens læsevejleder eller bede studievejlederen eller en af faglærerne om at tage kontakt til en af os.

Vi kan tilbyde forskellige former for hjælp alt efter elevens behov. Det kan bl.a. være:

·        ekstra læse- og skriveundervisning

·        undervisning i faglig læsning

·        i særlige tilfælde forlænget forberedelsestid til eksamen og årsprøver

·        it-programpakke (ved konstateret ordblindhed) med særlige oplæsnings- og   skriveprogrammer

I forbindelse med 2.hf'ernes større skriftlige opgave (SSO) og 3.g’ernes studieretningsprojekt (SRP) vil det være muligt at få sproglig hjælp og gode råd fra en læsevejleder.

Vores kontor ligger på 1.sal i overbygningen i O7.

 

Med venlig hilsen læsevejlederne:

Hanne Wiggers (HW), Marianne R. Bay (MR) og Lene Nørreby (LN)