Optagelse på stx

 Hvordan bliver jeg godkendt til stx?

Optagelse på stx foto 360Du kan optages umiddelbart efter afslutningen af 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder flg. krav:

  • Er erklæret uddannelsesparat til gymnasiet af dine lærere og UU-vejleder
  • Har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver
  • Har modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk
  • Hvis du går i 10. klasse, skal du mindst modtage undervisning og aflægge prøve i dansk, engelsk og matematik

Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat, kan du få revurderet din uddannelsesparathedsvurdering på Slagelse Gymnasium. Efter en konkret vurdering kan du eventuelt blive indkaldt til en optagelsesprøve, som typisk finder sted i uge 14. Du kan læse mere om Slagelse Gymnasiums optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed her.

Studieretning, 2. fremmedsprog og kunsterisk fag i ansøgningen

Du skal give en foreløbig tilkendegivelse om valg af studieretning, d.v.s. hvilken af skolens udbudte studieretninger du umiddelbart vil vælge. Derudover skal du anføre ønske om 2. fremmedsprog, hvor du kan vælge mellem tysk, fransk og spansk. Endelig skal du vælge et kunstnerisk fag i 1g, hvor du kan vælge mellem billedkunst, drama eller musik.

Bemærk: Nogle studieretninger kræver et bestemt fag som 2. fremmedsprog eller kunstnerisk fag.

Hvis du vil vide mere

Når du har sendt din ansøgning skal du være opmærksom på, at din ansøgning bl.a. bliver behandlet i.f.t. om der er ledige pladser på de gymnasier, du har søgt. Hvis gymnasiet ikke har plads til alle ansøgere vil din ansøgning blive vurderet nærmere, og her er transporttiden fra dit hjem til gymnasium afgørende. Læs mere på dette link fra Region Sjælland:http://www.regionsjaelland.dk/Udvikling/uddannelse/gymnasie-og-hf-optagelse/Sider/Saadan-vurderer-vi-din-ansoegning.aspx

Yderligere information om optagelse på gymnasiet kan du få hos UU Vestsjælland, se linket http://uuvestsjaelland.dk/ og du kan også klikke dig ind på www.optagelse.dk